To the Top

04952: Financial overview - Capital accounts - consolidated accounts - municipality (M) (closed series) 2001 - 2016

statistikkvariabel

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sales of equipment, machinery and property , Other revenues from sales , Grants subject to return service ,

Selected 1 of total 55

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 1 of total 16


Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Dataene er hentet fra innrapporterte skjema 0A for kommunene og skjema 0I for særbedriftene. Med særbedrift menes enheter organisert etter Kommuneloven §§ 11 og 27, samt kapittel 11 og IKS organisert etter lov om IKS. I 'konsern' skal overføringer og kjøp mellom kommune og særbedrift nettes ut slik at 'konsernregnskapet' ikke blåses opp. Indikatorene for eliminering av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for inntekter og utgifter. Indikator lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er riktig ført, eller at kommunen ikke har særbedrifter. Indikator som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at kommuneregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank