04952: Financial overview - Capital accounts - consolidated accounts - municipality (M) (closed series) 2001 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 55 Selected

Search

region

year Select at least one value

Total 16 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-24
Contact
Agim Shabani, Statistics Norway
+47 4090 2469
ags@ssb.no

Unit
Sales of equipment, machinery and property:
NOK 1000
Other revenues from sales:
NOK 1000
Grants subject to return service:
NOK 1000
Vat compensation, capital accounts, cosolidated accounts:
NOK 1000
Government grants:
NOK 1000
Other grants:
NOK 1000
Interest received, dividend and other distributed income:
NOK 1000
Total revenues:
NOK 1000
Wages and salaries:
NOK 1000
Social security expenditures:
NOK 1000
Purchase of goods and services incl. in production of municipality services:
NOK 1000
Purchase of external services that replace production of municipality services:
NOK 1000
Grants:
NOK 1000
Interest paid and other financial expenditures:
NOK 1000
Expenditures allocated internally:
NOK 1000
Total expenditures:
NOK 1000
Total elimination by consolidated accounts:
NOK 1000
Instalments paid:
NOK 1000
Lending:
NOK 1000
Purchase of shares and units:
NOK 1000
Coverage of previous years' accumulated deficit:
NOK 1000
Allocation to unrestricted investment funds:
NOK 1000
Allocation to restricted investment funds:
NOK 1000
Allocation to liquidity reserve:
NOK 1000
Total financial transactions:
NOK 1000
Financing needs:
NOK 1000
Use of loans:
NOK 1000
Instalments received on loans:
NOK 1000
Sales of shares and units:
NOK 1000
Application of previous years' accumulated surplus:
NOK 1000
Transferred from operational accounts:
NOK 1000
Application of fund at disposals:
NOK 1000
Application of restricted funds:
NOK 1000
Application of unrestricted investment funds:
NOK 1000
Application of restricted investment funds:
NOK 1000
Application of liquidity reserves:
NOK 1000
Total financing:
NOK 1000
Capital account distributable equity/uncovered loss:
NOK 1000
ELIMINATION TRANSACTION OVERVIEW:
?
ELIMINATION OF INTERCOMPANY TRANSACTIONS, PURCHASE/SALE/GRANTS:
?
Elimination of county authority/municipality purchase of services from own units with separate accounts:
NOK 1000
Elimination of county authority/municipality purchase of services from own inter-authority companies:
NOK 1000
Elimination of county authority/municipality grants to own units with separate accounts:
NOK 1000
Elimination of county authority/municipality grants to own inter-authority companies:
NOK 1000
Elimination of county athority/municipal units with separate accounts purchase of services from own county authority/municipality:
NOK 1000
Elimination of inter-authority company purchase of services from own county authority/municipality:
NOK 1000
Elimination of county athority/municipal units with separate accounts grants to own county authority/municipality:
NOK 1000
Elimination of inter-authority company grants to own county authority/municipality:
NOK 1000
ELIMINATION OF INTERCOMPANY TRANSACTIONS, INTEREST/INSTALMENTS/LENDING:
?
Elimination of interest paid to county authority/municipality from own units with separate accounts and from inter-authority companies:
NOK 1000
Elimination of instalments paid to county authority/municipality from own units with separate accounts and from inter-authority companies:
NOK 1000
Elimination of county authority/municipality lending to own units with separate accounts and from inter-authority companies:
NOK 1000
Elimination of county authority/municipality interest paid to own units with separate accounts and to inter-authority companies:
NOK 1000
Elimination of county authority/municipality instalments paid to own units with separate accounts and to inter-authority companies:
NOK 1000
Elimination of county authority/municipality lending from own units with separate accounts and from inter-authority companies:
NOK 1000
Reference time
Sales of equipment, machinery and property:
1.1.
Other revenues from sales:
1.1.
Grants subject to return service:
1.1.
Vat compensation, capital accounts, cosolidated accounts:
1.1.
Government grants:
1.1.
Other grants:
1.1.
Interest received, dividend and other distributed income:
1.1.
Total revenues:
1.1.
Wages and salaries:
1.1.
Social security expenditures:
1.1.
Purchase of goods and services incl. in production of municipality services:
1.1.
Purchase of external services that replace production of municipality services:
1.1.
Grants:
1.1.
Interest paid and other financial expenditures:
1.1.
Expenditures allocated internally:
1.1.
Total expenditures:
1.1.
Total elimination by consolidated accounts:
1.1.
Instalments paid:
1.1.
Lending:
1.1.
Purchase of shares and units:
1.1.
Coverage of previous years' accumulated deficit:
1.1.
Allocation to unrestricted investment funds:
1.1.
Allocation to restricted investment funds:
1.1.
Allocation to liquidity reserve:
1.1.
Total financial transactions:
1.1.
Financing needs:
1.1.
Use of loans:
1.1.
Instalments received on loans:
1.1.
Sales of shares and units:
1.1.
Application of previous years' accumulated surplus:
1.1.
Transferred from operational accounts:
1.1.
Application of fund at disposals:
1.1.
Application of restricted funds:
1.1.
Application of unrestricted investment funds:
1.1.
Application of restricted investment funds:
1.1.
Application of liquidity reserves:
1.1.
Total financing:
1.1.
Capital account distributable equity/uncovered loss:
1.1.
ELIMINATION TRANSACTION OVERVIEW:
1.1.
ELIMINATION OF INTERCOMPANY TRANSACTIONS, PURCHASE/SALE/GRANTS:
1.1.
Elimination of county authority/municipality purchase of services from own units with separate accounts:
1.1.
Elimination of county authority/municipality purchase of services from own inter-authority companies:
1.1.
Elimination of county authority/municipality grants to own units with separate accounts:
1.1.
Elimination of county authority/municipality grants to own inter-authority companies:
1.1.
Elimination of county athority/municipal units with separate accounts purchase of services from own county authority/municipality:
1.1.
Elimination of inter-authority company purchase of services from own county authority/municipality:
1.1.
Elimination of county athority/municipal units with separate accounts grants to own county authority/municipality:
1.1.
Elimination of inter-authority company grants to own county authority/municipality:
1.1.
ELIMINATION OF INTERCOMPANY TRANSACTIONS, INTEREST/INSTALMENTS/LENDING:
1.1.
Elimination of interest paid to county authority/municipality from own units with separate accounts and from inter-authority companies:
1.1.
Elimination of instalments paid to county authority/municipality from own units with separate accounts and from inter-authority companies:
1.1.
Elimination of county authority/municipality lending to own units with separate accounts and from inter-authority companies:
1.1.
Elimination of county authority/municipality interest paid to own units with separate accounts and to inter-authority companies:
1.1.
Elimination of county authority/municipality instalments paid to own units with separate accounts and to inter-authority companies:
1.1.
Elimination of county authority/municipality lending from own units with separate accounts and from inter-authority companies:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

Dataene er hentet fra innrapporterte skjema 0A for kommunene og skjema 0I for særbedriftene. Med særbedrift menes enheter organisert etter Kommuneloven §§ 11 og 27, samt kapittel 11 og IKS organisert etter lov om IKS. I 'konsern' skal overføringer og kjøp mellom kommune og særbedrift nettes ut slik at 'konsernregnskapet' ikke blåses opp. Indikatorene for eliminering av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for inntekter og utgifter. Indikator lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er riktig ført, eller at kommunen ikke har særbedrifter. Indikator som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommunen og særbedriften(e) er feilført, eller at kommuneregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank