National population projections

To the Top

01319: Projected population (LLHL) (The 1999 projections) 1999 - 2021

Mandatory

Selected 1 of total 1

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 23

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Selected 0 of total 359

Selected 0 of total 2

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 years , 1 year , 2 years ,

Selected 0 of total 100

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
NB: Salg av statistikk fra denne tabell skal kun skje etter avtale med S320. Alternativ LLHL (lav vekst for utkantskommuner) kombinerer lav fruktbarhet med lav levealder, høy sentralisering og lav innvandring. Se Q:\DOK\RD\FASE3\INFO\ALTRD.DOC for mere utførlige opplysninger.

region

See list over changes in regional classifications (in Norwegian).