Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bygg og anlegg omsatte for nærmere 500 milliarder i 2015

  I 2015 omsatte virksomhetene innen bygg og anlegg for 489,1 milliarder kroner. Dette er en vekst på 5,8 prosent fra 2014. 

  Artikkel
 • Oppgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk opp med 1,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Færre byggetillatelser

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 12 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall. For næringsbygg var nedgangen på 25 prosent.

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,5 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene steig med 1,0 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Fortsatt økende tilgang på boligprosjekter

  Tilgangen på nye ordrer av boligbygg var 48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før. Veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av boliger.

  Artikkel
 • Økt byggeaktivitet

  Aktiviteten i bygge- og anleggsnæringa fortsatte å øke i 1. kvartal 2017. Totalt viste sesongjusterte tall en vekst på 0,8 prosent.

  Artikkel
 • Flere nye bygg

  I 1. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 200 boliger med i alt 1 200 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2016. For næringsbygg var økningen på 17 prosent. 

  Artikkel
 • Salget av boligeiendommer økte igjen

  Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 6 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus, men også i Oslo og Rogaland økte salget igjen etter en markant nedgang i disse fylkene i 2016.

  Artikkel
 • Flere tillatelser til nye bygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall. Det var også en økning for andre typer bygninger.

  Artikkel
 • Økt omsetning for bygg og anlegg i 2016

  Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før. Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent.

  Artikkel
 • Statistikk om boligpriser

  Boligprisindekser er viktige indikatorer for makroøkonomiske analyser. For å kunne sammenligne boligprisutviklingen på tvers av landegrenser er det nødvendig med internasjonale retningslinjer.

  Artikkel
 • Nesten alle hytter på norske hender

  Svensker er største utenlandske hytteeier i Norge, og eier hver fjerde utenlandsk eide hytte i Norge. 97,5 prosent av hyttene er imidlertid eid av nordmenn.

  Artikkel
 • I 45 kommuner er det flere hytter enn boliger

  Hytter er et stort marked for mange kommuner. I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger. Hyttekonsentrasjonen er imidlertid høyest i Oslofjordkommunene.

  Artikkel
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

  Rapporter 2017/06

  Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge, avhengig av hvordan vi velger å måle dette. Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad ...

  Publikasjon
 • Store regionale prisforskjeller mellom nytt og brukt

  I 2016 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70 prosent av prisen for en ny enebolig. Forholdet mellom prisen på nye og brukte eneboliger er nesten uforandret siden 2015. Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mel...

  Artikkel