Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere tillatelser til nye bygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 27 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Boligprisene ned 1,0 prosent

  Prisene på brukte boliger gikk ned i alle storbyene og i Akershus, mens de andre regionene hadde prisøkning i 3. kvartal 2017. Nedgangen var størst i Oslo og Stavanger, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Stabil vekst i bygg og anlegg første halvår

  I løpet av første halvår i 2017 har bygge- og anleggsvirksomhetene i Norge omsatt for 216 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 7,3 prosent sammenlignet med de seks første månedene i 2016.

  Artikkel
 • Hva vet vi om leiemarkedet i Norge?

  Hvor i Norge er det flest som leier? Hva koster det å leie bolig i Norge? Hvor er det dyrest å leie? SSB har samlet inn data om leiemarkedet siden 2006.

  Artikkel
 • To av tre overdragelser til landbruksformål

  8 960 overdragelser av landbrukseiendommer ble registrert i 2016, 5 600 skulle brukes til landbruk.

  Artikkel
 • Sterk nedgang i byggetillatelser i august

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 43 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • 1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

  81 000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere – uten tilgang til heis. Det utgjør 11 prosent av alle i aldersgruppen.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger flater ut

  Nye boliger økte i pris også i 2. kvartal 2017, men økningen er mindre enn foregående kvartaler.

  Artikkel
 • Stort flertall eier boligen

  Tre av fire husholdninger eier boligen, det store flertallet som selveiere. Eierandelene er særlig store blant par med barn og i husholdninger med høy inntekt.

  Artikkel
 • Én av ti bor trangt

  Én av ti personer og én av tjue husholdninger bor trangt. Dette er særlig vanlig blant barnefamilier, husholdninger med lav inntekt og innvandrere.

  Artikkel
 • Bygg og anlegg øker fortsatt

  Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 2. termin 2017. Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med samme termin året før.

  Artikkel
 • Fortsatt stor ordrebeholdning i bygg og anlegg

  Verdien av ordrebeholdningen i bygge- og anleggsnæringen økte med 3 prosent i 2. kvartal 2017. Dette viser ei næring med mange igangsatte prosjekter og velfylte ordrebøker for første halvår 2017.

  Artikkel
 • Flere tillatelser til nye bygg i juli

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Nedgang for reklamevirksomhet

  Omsetningen innen annonse- og reklamevirksomhet gikk ned med 3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største nedgang siden 2008.

  Artikkel
 • Fortsatt vekst i bygge- og anleggsnæringa

  Aktiviteten i bygge- og anleggsnæringa fortsatte å øke i 2. kvartal 2017. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner, steg bygge- og anleggsproduksjonen totalt med 0,9 prosent.

  Artikkel