1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

Publisert:

81 000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere – uten tilgang til heis. Det utgjør 11 prosent av alle i aldersgruppen.

Dersom man er dårlig til beins, kan det være vanskelig å bo over første etasje uten å ha heis. I alt er omtrent 680 000 personer, eller 13 prosent av befolkingen, i denne situasjonen, ifølge den registerbaserte statistikken over boforhold. Andelene er størst blant personer mellom 20 og 39 år. Dette er en gruppe der de aller fleste er i god form, men også blant personer i pensjonsalder må en del gå i trapper for å komme til inngangsdøren.

81 000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere uten å ha heis. Dette er 11 prosent av alle personer i denne aldersgruppen, og andelen er omtrent like stor blant dem som er over 80 år. Kun 0,6 prosent av personer i pensjonsalder bor i femte etasje eller høyere uten heis. Dette betyr allikevel at mer enn 4 000 eldre har en svært tung gåtur om de skal ut eller inn av boligen.

Figur 1. Andel personer som bor i andre etasje eller høyere uten å ha heis, etter alder

Inngang i 2.-4. etasje, har ikke heis Inngang i 5. etasje eller over, har ikke heis
80 år eller eldre 11.6 0.6
67-79 år 10.4 0.6
50-66 år 10.6 0.6
40-49 år 11 0.6
30-39 år 16.3 1.2
20-29 år 20.5 1.7
0-19 år 9.4 0.4
Alder i alt 12.5 0.8

Vanskelig tilgang til boligen er klart mest utbredt i byene. 35 prosent bor over første etasje uten heis i Oslo, 24 prosent i Trondheim og 23 prosent i Bergen. Til sammen bor omtrent halvparten av dem som har så dårlig tilgang til boligen i disse tre byene.

I Oslo bor 3 prosent av befolkningen (20 700 personer) i femte etasje eller høyere uten heis. Andelen er nesten like høy blant eldre, og 1 600 osloboere over 66 år må gå minst fem etasjer i trapper for å komme inn i boligen.

Kontakt