Prisene på nye boliger flater ut

Publisert:

Nye boliger økte i pris også i 2. kvartal 2017, men økningen er mindre enn foregående kvartaler.

Tallene for nye eneboliger 3. og 4. kvartal 2016 er revidert.

Nye eneboliger har blitt 0,9 prosent dyrere siden 2. kvartal 2016. For å finne en like lav årsvekst må vi helt tilbake til 2. kvartal 2010. Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år har prisene imidlertid økt med 1,4 prosent, ifølge Prisindeks for nye boliger. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus gikk opp med 9,4 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i 2017. Det siste kvartalet har prisene kun økt svakt, med 0,4 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Nye boliger totalt har blitt 6,5 prosent dyrere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016. Fra forrige kvartal har det vært en liten økning i priser for nye boliger på 0,5 prosent.

For brukte boliger i alt økte prisene med 6,9 prosent fra 2. kvartal 2016.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv. 2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv.2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3.kv. 2016 103.4 111.1
4. kv. 2016 103.6 116.6
1.kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5

Måletidspunktet avhenger av boligtypen

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.