Stabil vekst i bygg og anlegg første halvår

Publisert:

I løpet av første halvår i 2017 har bygge- og anleggsvirksomhetene i Norge omsatt for 217 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 7,8 prosent sammenlignet med de seks første månedene i 2016.

 

Størst vekst i omsetning har det vært innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet med en økning på 8,2 prosent i første halvår. Denne veksten ligger noe over det som har vært utviklingen for oppføring av bygninger. Svakest vekst har det vært innenfor anleggsarbeid. I figur 1 kan det ses hvordan omsetningen etter seks måneders drift har endret seg for hvert år sammenlignet med samme periode året før. Størst variasjon har det vært innenfor anleggsarbeid, der store prosjekter med bygging av veier og jernbane gir utslag.

Figur 1. Endring i omsetning 1. til 3. termin sammenlignet med året før

2013 2014 2015 2016 2017
Oppføring av bygninger 3.3 4.9 6.9 5.7 8.0
Anleggsvirksomhet 4.1 16.2 17.4 7.4 5.6
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 3.2 9.8 3.1 4.2 8.2

For virksomhetene som tilhører næringen oppføring av bygninger, har omsetningen steget med 7,7 prosent i 3. termin 2017 sammenlignet med i fjor. Virksomhetene som i hovedsak har aktivitet innenfor anleggsvirksomhet og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet har i samme periode hatt en omsetningsvekst på henholdsvis 8,0 og 2,8 prosent.

Figur 2. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2015 54.1 64.8 72.7 59.6 78.9 83.6
2016 56.5 67 78.2 64.4 83.9 91.2
2017 62.1 71.4 83.8

Store regionale variasjoner

Det var bygge- og anleggsvirksomhetene i Nordland som hadde den største omsetningsveksten i 3. termin. De økte med hele 16,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Virksomhetene i Finnmark viste den svakeste økningen med 0,8 prosent.

Endret datagrunnlag

Fra 1. termin 2017 er datagrunnlaget endret gjennom Skatteetatens nye Mva-melding.