442433_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boligstat/aar
442433
statistikk
2021-04-07T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
boligstat, Boliger, boligmasse, enebolig, tomannsbolig, rekkehus, boligblokk, bofellesskap, boligstandard, boligstørrelse, byggeårBygg, bolig og eiendom, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
true

Boliger1. januar 2021

Innhold

Publisert:

Boliger (bebodde og ubebodde), etter bygningstype1
20202021Endring
2011 - 20212020 - 2021
1Endringer siste periode er netto endringer. Noen endringer kan skyldes varierende etterslep i registrering av nye boliger.
I alt2 610 0402 637 521294 51127 481
Enebolig1 281 0041 284 89261 4073 888
Tomannsbolig235 467237 78923 8522 322
Rekkehus, kjedehus og andre småhus311 648315 49944 1953 851
Boligblokk643 631655 847126 39412 216
Bygning for bofellesskap63 30968 47925 3435 170
Andre bygningstyper74 98175 01513 32034