118298_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boligstat/aar
118298
Få boliger i offentlig eie
statistikk
2013-07-12T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
boligstat, Boliger, boligmasse, enebolig, tomannsbolig, rekkehus, boligblokk, bofellesskap, boligstandard, boligstørrelse, byggeårBygg, bolig og eiendom, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Boliger1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Få boliger i offentlig eie

Drøyt 3 prosent av boligene i Norge er i offentlig eie, de aller fleste er eiet av kommuner. Mer enn syv av ti boliger eies av privatpersoner. Tar vi med private foretak og borettslag, er godt over 90 prosent av boligene på private hender.

Boliger (bebodde og ubebodde), etter bygningstype og år1
20122013Endring
2012 - 2013
1Endringer siste periode er netto endringer. Noen endringer kan skyldes varierende etterslep i registrering av nye boliger.
I alt2 422 0482 449 21027 162
Enebolig1 275 1901 278 9603 770
Tomannsbolig222 159223 7831 624
Rekkehus, kjedehus og andre småhus275 805281 3605 555
Boligblokk536 995550 36613 371
Bygning for bofellesskap44 48045 5791 099
Andre bygningstyper67 41969 1621 743
Figur 1. Andel boliger i offentlig eie, etter fylke. 1. januar 2013. Prosent

Selv om relativt få boliger eies av det offentlige 1 , er det til dels store regionale variasjoner. Dette gjelder særlig om vi sammenligner de minste kommunene. Svalbard, som ikke regnes som noen kommune, skiller seg spesielt ut med nesten 54 prosent av boligene i offentlig eie.

Totalt var det per 1. januar 2013 registrert 2 450 000 boliger i Norge. Eneboliger utgjør drøyt halvparten, med 1 280 000 boliger. Deretter følger blokkleiligheter med 550 000. Det finnes 281 000 boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus, 224 000 i tomannsboliger og nærmere 46 000 boliger i bygninger for bofellesskap. I tillegg er det 69 000 boliger i bygninger der hoveddelen av arealet er knyttet til annet enn boligformål, i hovedsak næringsbygninger.

Flere bor i flerbolighus

De siste årene har det særlig vært vekst i andelen blokkleiligheter. Antall blokkleiligheter har økt med over 70 000 siden 2006, og andelen ligger nå på drøyt 22 prosent av alle boliger.

Sammenlignet med de andre nordiske land har vi i Norge en lav andel boliger i flerbolighus, det vil si boliger i hus unntatt ene- og tomannsboliger. I Norge ligger andelen på 34 prosent, mens den i Danmark, Finland og Sverige ligger på henholdsvis 38, 44 og 56 prosent.

Justert boligpopulasjon

Boligpopulasjonen per 1. januar 2012 er justert ved at det er lagt til 49 000 ekstra boliger, i hovedsak boliger i ene- og tomannsboliger. Tilsvarende er det lagt til 44 000 ekstra boliger i statistikken per 1. januar 2013. Dette er basert på informasjon fra husholdningsstatistikken som indikerer at det finnes boliger som ikke er registrert i Matrikkelen.

Kvaliteten blir bedre

Kvaliteten på boligstatistikken blir bedre for hvert år. Dette skyldes i hovedsak at eldre bygg, med store mangler i informasjonen om boligene, erstattes med nye bygninger, og at statistikkgrunnlaget blir tilført ny informasjon ved salg av eldre boliger. Bruk av stadig flere kilder når statistikken lages, gir også bedre sluttresultat.

1 Med offentlig eie menes boliger eiet av kommune, fylke eller stat.

Mer detaljerte tall kommer i høstÅpne og lesLukk

I løpet av høsten 2013 vil det bli publisert tall også for kjennemerkene byggeår, bruksareal, bad, WC og kjøkken for boligmassen per kjennemerker 1. januar 2012 og 1. januar 2013. Det er også et mål at statistikken i fremtiden skal gi tall for antall bosatte per bolig, botetthet (kvadratmeter bruksareal per bolig) og eierskap.