Tabell

Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator, etter fylke
2016
Andel barn 1-5 år i barnehageKjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanterForholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanningForholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrkenForholdet mellom menn og kvinners bruttoinntektForholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeidAndel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperiodenGrad av kjønnsbalansert næringsstukturKjønnsbalanse i offtentlig sektorKjønnsbalanse i privat sektorKjønnsfordeling blant ledereGrad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole
Østfold0,890,760,780,900,700,320,640,580,580,720,670,68
Akershus0,920,890,870,930,670,360,730,650,620,780,700,73
Oslo0,880,780,920,940,700,560,670,740,710,840,800,76
Hedmark0,930,810,710,920,740,340,690,570,610,680,730,66
Oppland0,910,800,700,920,740,320,710,550,570,680,700,64
Buskerud0,910,820,820,920,680,310,680,590,560,730,680,67
Vestfold0,900,790,810,910,670,310,680,600,550,720,620,69
Telemark0,920,700,750,930,690,300,650,550,530,680,690,66
Aust-Agder0,920,710,780,930,660,290,670,560,580,700,640,66
Vest-Agder0,900,720,780,930,660,280,690,570,560,710,630,68
Rogaland0,900,740,780,920,620,290,720,570,490,720,650,65
Hordaland0,910,750,790,940,670,320,720,580,600,740,700,66
Sogn og Fjordane0,930,780,660,950,710,280,740,510,520,630,750,63
Møre og Romsdal0,930,760,710,920,670,280,720,520,500,660,670,64
Sør-Trøndelag0,940,770,840,930,700,340,730,610,640,710,690,67
Nord-Trøndelag0,930,870,660,920,720,290,700,530,570,660,730,64
Nordland0,920,790,720,940,740,320,680,550,610,660,780,63
Troms - Romsa0,940,740,720,940,760,380,690,580,680,660,760,66
Finnmark - Finnmárku0,900,790,600,960,800,410,650,580,650,640,770,62