122055_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
122055_tabell
statistikk
2014-04-24T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Statistikken viser antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarfullscreen-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarexcel-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januarcsv-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
Tabell 2Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og kommune. 1. januar 2014. Absolutte tall og prosentfullscreen-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og kommune. 1. januar 2014. Absolutte tall og prosentexcel-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og kommune. 1. januar 2014. Absolutte tall og prosentcsv-iconInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn og kommune. 1. januar 2014. Absolutte tall og prosent
Tabell 3Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2014fullscreen-iconFem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2014excel-iconFem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2014csv-iconFem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2014
Tabell 4Tre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2014fullscreen-iconTre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2014excel-iconTre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2014csv-iconTre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2014
Tabell 5Befolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn. 1/1-2014fullscreen-iconBefolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn. 1/1-2014excel-iconBefolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn. 1/1-2014csv-iconBefolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn. 1/1-2014
Tabell 6Folkemengde ved inngangen og utgangen av året, og endringene i løpet av året. Innvandringskategori og landbakgrunnfullscreen-iconFolkemengde ved inngangen og utgangen av året, og endringene i løpet av året. Innvandringskategori og landbakgrunnexcel-iconFolkemengde ved inngangen og utgangen av året, og endringene i løpet av året. Innvandringskategori og landbakgrunncsv-iconFolkemengde ved inngangen og utgangen av året, og endringene i løpet av året. Innvandringskategori og landbakgrunn

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken