Tabell

Tre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 20141
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap/kjønnFolkemengde etter
InnvandringskategoriFødelandStatsborgerskap
Innvandringsbakgrunn2Innvandrere og norskfødte med innvandrereforeldre3Innvandrere4Norskfødte med innvandrerforeldre
1Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5USA og Canada
Begge kjønn      
I alt1 065 586759 185633 110126 075704 511483 177
EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand539 706331 590307 18824 402351 863327 165
Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand, uoppgitte og statsløse2525 880427 595325 922101 673352 648156 012
       
Europa567 204384 190347 17937 011381 054338 993
Av dette:      
EU/EØS493 536319 029295 10723 922328 748 
Ikke EU/EØS73 66865 16152 07213 08952 306 
Afrika113 22197 15274 28322 86977 34842 453
Asia med Tyrkia297 050242 699179 78562 914196 05477 686
Nord-Amerika541 15910 43810 01842020 24911 170
Sør- og Mellom-Amerika42 08822 65619 8532 80327 0169 169
Oseania4 8642 0501 992582 7901 731
Statsløse-----1 855
Uoppgitt-----120
       
Menn      
I alt552 659396 420331 71264 708366 629262 609
Europa307 845213 456194 30619 150211 804196 004
Av dette:      
EU/EØS274 212184 212171 80212 410189 154186 116
Ikke EU/EØS33 63329 24422 5046 74022 6509 888
Afrika59 94751 64840 02311 62541 66422 651
Asia med Tyrkia141 232115 17882 97032 20889 28032 648
Nord-Amerika520 7784 9954 7732229 8785 479
Sør- og Mellom-Amerika20 1549 8558 3821 47312 3313 671
Oseania2 7031 2881 258301 6721 100
Statsløse-----989
Uoppgitt-----67
       
Kvinner      
I alt512 927362 765301 39861 367337 882220 568
Europa259 359170 734152 87317 861169 250142 989
Av dette:      
EU/EØS219 324134 817123 30511 512139 594128 100
Ikke EU/EØS40 03535 91729 5686 34929 65614 889
Afrika53 27445 50434 26011 24435 68419 802
Asia med Tyrkia155 818127 52196 81530 706106 77445 038
Nord-Amerika520 3815 4435 24519810 3715 691
Sør- og Mellom-Amerika21 93412 80111 4711 33014 6855 498
Oseania2 161762734281 118631
Statsløse-----866
Uoppgitt-----53