Tabell

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
 2014
 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i altInnvandrereNorskfødte med innvandrerforeldreAndel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
I alt759 185633 110126 07514,9
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand331 590307 18824 4026,5
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS427 595325 922101 6738,4
     
Norden unntatt Norge75 31570 2825 0331,5
Vest-Europa unntatt Norden72 30967 0985 2111,4
EU-land i Øst-Europa171 406157 72813 6783,4
Øst-Europa unntatt EU-land65 16052 07113 0891,3
Afrika97 15274 28322 8691,9
Asia med Tyrkia242 699179 78562 9144,8
Nord-Amerika10 43810 0184200,2
Sør- og Mellom-Amerika22 65619 8532 8030,4
Oseania2 0501 992580,0