Tabell

Folkemengde ved inngangen og utgangen av året, og endringene i løpet av året. Innvandringskategori og landbakgrunn
2013
Folkemengde ved inngangen av åretFødteDødeFødselsoverskuddInnflyttingerUtflyttingerNettoinnflyttingFolketilvekst1Folkemengde ved utgangen av året
1Differensen i folkemengde to påføglende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting
2De fødte er personer som ble registrert med fødselsmelding, men er i realiteten født i utlandet
Befolkningen i alt5 051 27558 99541 28217 71375 78935 71640 07365 6065 109 056
Født i Norge med to norskfødte foreldre4 042 58940 18238 9861 1964 9545 563-6091 7934 043 470
Innvandrere593 32101 645-1 64570 06321 91348 15046 555633 110
Norskfødte med innvandrerforeldre117 14410 6567510 5819891 890-9019 318126 075
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder232 994769-621 34249384978733 692
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder227 6728 1404547 6868011 218-4176 919235 000
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre237 5551053-4342115027123437 709
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre710 46510 6561 7208 93671 05223 80347 24955 873759 185
Øvrig befolkning4 340 81048 33939 5628 7774 73711 913-7 1769 7334 349 871
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn
I alt710 46510 6561 7208 93671 05223 80347 24955 873759 185
Europa356 1434 8521 0883 76443 69614 02529 67133 066384 190
EU/EØS290 2483 8679322 93540 22013 09627 12429 689319 029
Ikke-EU/EØS-land65 8959851568293 4769292 5473 37765 161
Afrika88 7642 2381192 1199 2432 1187 1259 25197 152
Asia med Tyrkia231 8723 3313622 96914 5575 9218 63611 695242 699
Nord-Amerika10 19960109-491 39881058852210 438
Sør- og Mellom-Amerika21 486163361271 8567181 1381 24222 656
Oseania2 001126630221191972 050
 
Landbakgrunn fra utvalgte land
Polen82 6011 3851031 28211 4482 0829 36610 52891 179
Sverige37 4673161601564 9804 16481691138 414
Pakistan33 634412713411 12951661392434 447
Somalia33 1171 025241 0013 6968702 8263 81635 912
Irak29 614681306516766403669830 144
Tyskland26 3982471001471 7091 15055971526 683
Litauen30 540749137366 4955565 9396 62335 546
Vietnam21 3512225217041719022749221 721
Danmark20 30492245-1531 53988465548720 897
Iran18 861205381671 08429379195419 793
Russland17 944249202291 2473758721 14318 770
Asia med Tyrkia17 004221281934133437026617 345
Filippinene18 007169151542 5321 0901 4421 59219 886
Bosnia-Hercegovina16 613169739629010318728316 845
Thailand15 583927851 3562401 1161 19816 559
Sri Lanka14 5911402811230518012530614 797
Storbritannia14 5044677-311 20862858054414 774
Kosovo14 0642741925527412714737514 408
Afghanistan14 449348223261 0631509131 24315 459