Tabell

Fem ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter statsborgerskap og innvandringskategori. 1. januar 2014
Kategori og statsborgerskapPersoner med innvandringsbakgrunnInnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1InnvandrereUtenlandsfødte2Utenlandske statsborgere
1Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre omfatter personer som har to utanlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.
2Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
3Dette er blant annet personer født i Norge med norskfødte foreldre som har bosatt seg i utlandet og fått tilflyttingslandet sitt statsborgerskap, og som senere har vendt tilbake til Norge
4Norskfødte med to utenlandsfødte foreldre/uten norskfødte foreldre eller besteforeldre.
5Omfatter også en del personer med to utenlandsfødte foreldre, men med minst én norskfødt besteforelder.
Norske og utenlandske statsborgere i alt1 065 586759 185633 110704 511483 177
Født i Norge med to norskfødte foreldre3----2 352
Innvandrere633 110633 110633 110633 110436 142
Norskfødte med innvandrerforeldre4126 075126 075--32 782
Utenlandsfødte med én norskfødt forelder533 692--33 6923 937
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5235 000---7 495
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre237 709--37 709469
      
Norske statsborgere i alt584 761290 261196 968263 963-
Innvandrere196 968196 968196 968196 968-
Norskfødte med innvandrerforeldre593 29393 293---
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder529 755--29 755-
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder5227 505----
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre237 240--37 240-
      
Utenlandske statsborgere i alt480 825468 924436 142440 548483 177
Født i Norge med to norskfødte foreldre3----2 352
Innvandrere436 142436 142436 142436 142436 142
Norskfødte med innvandrerforeldre432 78232 782--32 782
Utanlandsfødte med én norskfødt forelder53 937--3 9373 937
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder57 495---7 495
Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre2469--469469