Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på Utlendingsdirektoratets og Utlendingsnemndas (UNE) websider.

Innhold

Arkiv for Innvandringsregulering - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. september 2014 2013 Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader
25. oktober 2013 2012 Fortsatt nedgang i totale utgifter og antall årsverk
14. november 2012 2011 Nedgang i totale utgifter og antall årsverk
21. oktober 2011 2010 Utgiftene til plasser på asylmottak tredoblet