178633_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innv_statres/aar
178633_tabell
statistikk
2014-09-01T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
true
Statistikk over utgifter, årsverk, aktiviteter og resultater i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), blant annet asylsaker og saksbehandlingstid.

Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på Utlendingsdirektoratets og Utlendingsnemndas (UNE) websider.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Innvandringsregulering - StatResfullscreen-iconInnvandringsregulering - StatResexcel-iconInnvandringsregulering - StatRescsv-iconInnvandringsregulering - StatRes

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken