Økonomiske analyser, 4/2014

Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene?

Publisert:

Statistisk sentralbyrå lager befolkningsframskrivinger for alle norske kommuner. Disse treffer sjelden folketallet helt eksakt, men når vi går tilbake og ser, er avvikene på under 5 prosent i 8 av 10 kommuner etter fem år. Prosentvis er avvikene størst i små kommuner. Tidligere undervurderte framskrivingene sentraliseringstrenden, men dette har ikke vært tilfellet i de nyere framskrivingene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt