Økonomiske analyser, 3/2016

Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene?

Publisert:

Framtidens befolkningsutvikling avhenger av fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring og flytting. SSB framskriver befolkningen etter kjønn og alder, innvandringsbakgrunn og bostedskommune. Men hvor godt har SSB truffet i tidligere framskrivinger av befolkningen?

Åpne og les artikkelen i PDF (1.2 MB)

Kontakt