286634_not-searchable
/befolkning/statistikker/fodte/aar
286634
Fødealderen går opp, og fruktbarheten går ned
statistikk
2017-03-09T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
fodte, Fødte, fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)Befolkning, Fødte og døde, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken viser antall levende- og dødfødte i et år, samlet fruktbarhetstall, fruktbarhetsrater, fødealder, medianalder, hypotetisk fødealder, brutto- og netto reproduksjonstall.

Fødte2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fødealderen går opp, og fruktbarheten går ned

I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne. Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn.

Fødte. Hovedtall
Levendefødte201620152006
I alt58 89059 05858 545
Gutter30 38630 36929 989
Jenter28 50428 68928 556
 
Samlet fruktbarhetstall
Kvinner1,711,731,90
Menn1,531,561,72
 
Fødealder, første barn
Mor29,028,928,1
Far31,531,430,8
 
Mors samlivsstatus
Gift24 93925 18627 191
Samboer26 54626 60023 772
Enslig7 4057 2727 582

Kvinner i alderen 30-34 år er mest fruktbare, fulgt av aldersgruppen 25-29 år. Sammenlignet med 2015 økte fruktbarheten noe for kvinner i alderen 30-34 år, mens den gikk ned i de andre aldersgruppene.

Samlet fruktbarhetstall for menn var 1,54, og følger den samme utviklingen som for kvinner. I 2009 var SFT for menn 1,77.

Fødealderen øker

Stadig flere mødre utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittlig fødealder ved første barns fødsel var i fjor 29,0 år. Dersom vi går 30 år tilbake var gjennomsnittsalderen ved første fødsel om lag 25 år. For fedre var gjennomsnittsalderen 31,5 år ved første fødsel. Gjennomsnittlig fødealder for alle fødsler er også økende, og var 30,8 år for kvinner og 33,7 år for menn i 2016.

Høyest fruktbarhet i Rogaland

I de siste årene har Rogaland hatt den høyeste fruktbarheten i Norge, og i 2016 var samlet fruktbarhetstall 1,87. Lavest var fruktbarheten i Buskerud, med et fruktbarhetstall på 1,58. Buskerud hadde også den største nedgangen i fruktbarheten sammenlignet med 2015.

Det var bare i Telemark og Aust-Agder at fruktbarheten økte i 2016. Telemark hadde en stor nedgang i fruktbarheten i 2015, men samlet fruktbarhetstall økte igjen fra 1,59 i 2015 til 1,79 barn per kvinne i 2016.

Flest barn født av samboende

De siste fire årene har flest barn blitt født av samboende foreldre. I 2016 ble 26 500 barn født av foreldre som levde i samboerskap, 24 900 ble født av gifte foreldre og 7 400 ble født av enslige mødre. Andelen barn født av foreldre som lever som samboere, var høyest i Nord-Trøndelag, mens Vest-Agder hadde den største andelen barn født av gifte. Finnmark hadde høyest andel barn født av enslige mødre.

Færre tvilling- og trillingfødsler

Det var en nedgang i antall flerfødsler i 2016. Av 58 100 fødsler var 918 tvillingfødsler og fire trillingfødsler. Dette tilsvarer 15,9 flerfødsler per 1000 fødsler, og er den laveste andelen flerfødsler på 20 år.

Svak økning i antall dødfødte

183 barn ble registrert som dødfødt i 2016 som tilsvarer 3,1 dødfødte per 1 000 fødte. Dette er 21 flere dødfødte enn i 2015, men færre enn i 2014.