110836_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/aar
110836
Fremdeles høy, men lavere innvandring
statistikk
2014-04-28T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fremdeles høy, men lavere innvandring

Det ble registrert 75 800 flyttinger til Norge fra utlandet i 2013, 2 780 færre enn året før. 35 700 personer flyttet fra landet. Nettoinnvandringen på 40 100 ble noe mindre i 2013 enn den har vært de tre foregående årene, men den er likevel fortsatt høy.

Innvandring og utvandring, etter statsborgerskap
2013Endring i prosent
InnvandringUtvandringNettoinnvandringNettoinnvandring
2012 - 2013
I alt75 78935 71640 073-15,3
Norge8 85510 680-1 82533,1
Utenlandsk66 93425 03641 898-14,0
 
Polen10 5023 0937 409-21,5
Litauen5 5731 1724 401-27,1
Sverige5 2714 2151 0560,9
Latvia1 349456893-39,5
Eritrea2 729732 65615,1
Tyskland1 5971 454143-76,2
Somalia2 7651902 575-24,1
Afghanistan99072918-20,9
Filippinene2 8151 0791 73620,3
Island1 104715389-38,5

Utvandringene på 35 700, som er 4 500 flere enn i 2012, er den høyeste registrerte utvandringen noen gang. Den høye utvandringen skyldes delvis at Det sentrale folkeregister i Skattedirektoratet i løpet av 2013 har registrert utflytting for personer som har flyttet ut av landet for flere år siden uten å melde fra.

Nettoinnvandringen av utenlandske statsborgere ble redusert fra 48 700 i 2012 til 41 900 i 2013. Av dette var 25 800 eller 62 prosent europeiske statsborgere. I 2012 var tallet for nettoinnvandring av europeiske statsborgere høyere, 30 900. Nettoinnvandringen av ikke-europeiske statsborgere gikk også ned, fra 17 800 i 2012 til 16 100 året etter.

Fortsatt flest polakker og litauere

Polske og litauiske statsborgere var også i 2013 de to gruppene med størst nettoinnvandring. De utgjorde til sammen nær halvparten av flytteoverskuddet blant dem med europeiske statsborgerskap. Av de ti statsborgerskapsgruppene med størst flytteoverskudd var seks grupper europeere. Arbeid har fra 2007 vært den viktigste grunnen til innvandring, og er det fortsatt i 2013. Flyktninger fra Eritrea og Somalia utgjorde tredje og fjerde største statsborgergruppene. Størst nedgang i nettoinnvandring sammenlignet med 2012 var det blant statsborgere fra Polen, Litauen og Somalia. Størst økning i nettoinnvandringen var det blant statsborgere fra Romania, Syria og Eritrea. Nettoinnvandringen av svenske statsborgere var omtrent uendret.

Flere flyttinger over kommunegrensene

Det var stor innenlandsk flytteaktivitet i befolkningen i 2013. Antall innenlandske flyttinger over kommunegrensene økte til 235 000. Dette er det høyeste antallet noen gang, og 4 500 flere enn i 2012. Innenfor kommunene var det 432 100 flyttinger, 5 700 færre enn i 2012 og det nest høyeste noen gang,

Flyttingene i 2013 bidro til en ytterligere sentralisering av bosettingen, og per 1. januar 2014 bodde 68 prosent av befolkningen i de 150 mest sentrale kommunene .

Sentrale kommuner hadde i 2013 et innenlands flytteoverskudd på 7 050, en svak nedgang fra 2012. De resterende kommunene, som kan deles inn i noe sentrale kommuner, mindre sentrale kommuner og minst sentrale kommuner, hadde flyttetap samlet sett. Noe sentrale kommuner hadde et mindre flyttetap i 2013 enn i 2012, med et tap på 1 200. Mindre sentrale kommuner hadde flyttetap på 2 200, som er større enn i 2012. De minst sentrale kommunene hadde omtrent det samme flyttetapet som i 2012 med 3 700.

Stor innenlandsk nettoinnflytting til Akershus og Østfold

Østfold og Akershus skilte seg ut med et samlet innenlandsk flytteoverskudd på 5 000 i forhold til resten av landet. Dette er fylkene der en i tillegg til egne arbeidsplasser har kort pendleravstand til Oslo. Åtte av fylkene hadde innenlandsk flytteoverskudd, og de andre 11 fylkene hadde innenlandsk nettoutflytting, det flyttet flere ut til de andre delene av landet enn det flyttet folk inn fra resten av landet.

Flyttetapet var størst i Oslo og Nordland, med 1 300 flere utflyttinger enn innflyttinger i hvert av fylkene. Mange av dem som flyttet fra Oslo, flyttet til Akershus, mens de som flyttet ut av Nordland, oftest flyttet adskillig lengre. I prosent av folketallet var flyttetapet størst i Sogn og Fjordane, deretter fulgte de tre nordligste fylkene.