98646_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/aar
98646
Én av syv flyttet i 2012
statistikk
2013-05-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Én av syv flyttet i 2012

Det var i alt 777 900 flyttinger innenfor og mellom kommunene, og til og fra Norge, i 2012. Dette er den største flytteaktivitet mellom kommuner sett i forhold til folketallet siden 1975.

Innenlandsk nettoinnflytting. Landsdeler1
20122003 - 2012
1Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku)
1 Oslo og Akershus2 19826 910
2 Hedmark og Oppland-948-4 101
3 Sør-Østlandet2 48618 971
4 Agder og Rogaland-224624
5 Vestlandet-1 443-17 256
6 Trøndelag4383 186
7 Nord-Norge-2 480-28 307

Flytteaktiviteten i 2012 svarte til én flytting for hver syvende innbygger her i landet. Flyttinger innenfor kommunene svarte til 8,7 prosent av folketallet, med i alt 437 800 flyttinger. Flyttinger mellom norske kommuner svarte til 4,6 prosent av folketallet og utgjorde 230 300 flyttinger. Fra og til utlandet var det henholdsvis 78 550 innflyttinger og 31 200 utflyttinger.

Flyttingene alt i alt økte med 12 300 fra 2011. Flyttinger mellom og innenfor kommunene økte med henholdsvis 4 000 og 10 400 fra året før. Det var noen færre inn- og utvandringer i 2012 enn i 2011.

20-29 åringene flytter fortsatt mest

I likhet med de siste 20 årene var det litt mer flytting blant menn enn blant kvinner i 2012. Det var 47 flyttinger per 1 000 menn og 45 flyttinger per 1 000 kvinner. Flytteaktiviteten var, som alltid, størst i aldersgruppen 20-29 år. Denne gruppen sto for 39 prosent av alle flyttingene mellom kommunene her i landet. I denne aldersgruppen er det flest flyttinger i forbindelse med utdanning, arbeid og familieetablering.

Sentraliseringen økte

De mest sentrale kommunene hadde et samlet flytteoverskudd på 7 200 flyttinger i 2012. Sentraliseringen, eller flytteoverskuddet i de mest sentrale kommunene, har vært økende fra 2010. Økningen kommer etter en nedgang i årene 2006-2010.

De andre kommunegruppene – noe sentrale kommuner, mindre sentrale kommuner og minst sentrale kommuner – opplevde flyttetap. Minst sentrale og noe sentrale kommuner hadde et større flyttetap i 2012 enn i 2011, tapet var på henholdsvis 3 700 og 1 800 flyttinger. Mindre sentrale kommuner hadde flyttetap på 1 700, som er et mindre tap enn i 2011.

Størst flytteoverskudd til Akershus og Østfold

Sju av fylkene hadde innenlandsk flytteoverskudd. Det var Akershus og Østfold som skilte seg ut med innenlandsk nettoinnflytting på henholdsvis 3 000 og 1 650. De andre tolv fylkene hadde innenlandsk nettoutflytting. Nordland hadde størst flyttetap med 1 400 flyttinger. Deretter var det Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland og Oslo som hadde størst innenlandsk flyttetap med mellom 800 og 900 flere utflyttinger enn innflyttinger. I prosent av folketallet var flyttetapet størst i Sogn og Fjordane og deretter i Finnmark. Det var Østfold og deretter Akershus som hadde størst flytteoverskudd i prosent av folketallet i 2012.

Når en ser alle flyttinger under ett, både innenlandske og fra og til utlandet, opplevde alle fylker likevel et flytteoverskudd i 2012. Dette er fordi flyttingene fra og til utlandet bidrar med et flytteoverskudd som har vært sterkt økende de siste årene. De fire siste årene har alle fylker endt opp med et samlet flytteoverskudd.

Det var 134 730 flyttinger mellom fylkene på landsbasis i 2012, som er vel 3 000 flere flyttinger enn i 2011.

SentralitetÅpne og lesLukk

Sentralitet er en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til tettsteder av ulike kategorier. Det er fire hovednivåer, kodet 3–0, alt etter reisetid til de forskjellige tettstedene. En kommune har sentralitet 3 når dens befolkningstyngdepunkt ligger innenfor 75 minutters reisetid til et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). For å få sentralitet 3, må tettstedet i tillegg fungere som regionsenter. Sentralitet 2 betyr at det er maksimalt 60 minutters reisetid til et tettsted med minimum 15 000 innbyggere; sentralitet 1 vil si at det er maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000 innbyggere. Kommuner som ikke oppfyller noen av disse kravene, får sentralitet 0. ”Mest sentrale kommuner” er sentralitet 3, ”noe sentrale kommuner” er sentralitet 2, ”mindre sentrale kommuner” er sentralitet 1, og ”minst sentrale kommuner” er sentralitet 0.