84225_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
84225
Høy levealder og lav spedbarnsdødelighet
statistikk
2012-04-19T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy levealder og lav spedbarnsdødelighet

I 2011 var levealderen høyere og spedbarnsdødeligheten lavere enn noen gang. Nedgang i dødelighet blant eldre og middelaldrende bidrar mest til den økende levealderen.

Spedbarnsdødeligheten for begge kjønn, etter fylke. 2007-2011

Spedbarnsdødeligheten for gutter, jenter og begge kjønn. 1976-2011

Spedbarnsdødeligheten er definert som antall døde under ett år per 1 000 levendefødte i samme tidsrom. I 2011 var spedbarnsdødeligheten på et historisk lavt nivå i Norge på 2,4 per 1 000. De siste tre årene har snittet vært på 2,9. Til sammenlikning var spedbarnsdødeligheten før 1976 over 10 per 1 000. Spedbarnsdødeligheten er vanligvis lavere for jenter enn for gutter, og var 3,0 for gutter og 1,7 for jenter i 2011.

Få spedbarn dør i nordiske land

Spedbarnsdødeligheten i Norge er likevel ikke spesielt lav sammenliknet med andre land i Norden. I resten av Norden er dødeligheten blant den laveste i verden. I 2010 var spedbarnsdødeligheten i Norge på 2,8, mens den var 2,2 i Island, 2,3 i Finland og 2,5 i Sverige. Ellers i verden var spedbarnsdødeligheten lav i Japan og Frankrike med henholdsvis 2,3 og 3,6.

Av fylkene hadde Møre og Romsdal og Vest-Agder klart lavest spedbarnsdødelighet i femårsperioden 2007-2011, med henholdsvis 1,9 og 2,0. I samme periode hadde Telemark og Finnmark den høyeste spedbarnsdødeligheten med 3,7, mens landsgjennomsnittet lå på 2,8. Fylkestallene kan variere fra år til år på grunn av tilfeldigheter.

Døde menn og kvinner. 1966-2011

Forventet levetid ved fødselen for menn og kvinner. 1950-2011

Fortsatt økning i levealderen

Gutter født i 2011 kan forvente å bli 79 år gamle, mens jenter kan forvente å bli 83,5 år. Dette er en økning i levealderen på henholdsvis 0,1 og 0,3 år fra 2010. Økningen skyldes færre døde i de aller fleste aldersgrupper. Høyere dødelighet i noen yngre aldersgrupper skyldtes trolig tilfeldigheter og påvirket levealderen i liten grad. Menn har lenge hatt en gunstigere utvikling i levealderen enn kvinner, men denne trenden var altså ikke gjeldende fra 2010 til 2011. For 25 år siden kunne nyfødte jenter forvente å leve 6,9 år lenger enn gutter, mens denne forskjellen hadde sunket til 4,5 år i 2011.

Islendinger og svensker lever lengst i Norden

I de nordiske landene er det kvinner på Island og i Sverige som kan forvente å leve lengst, hele 83,6 år, ifølge tall for 2011. Dette er bare 0,1 år lenger enn i Norge. Også for menn var levealderen høyest på Island og i Sverige, med henholdsvis 79,9 og 79,7 år. I Norge var altså levealderen nesten ett år lavere enn på Island, men om lag to år høyere enn i Danmark og Finland. Ifølge tall for 2010 er det på verdensbasis kvinner i Japan som har den høyeste levealderen med 86,4 år.

41 400 døde i fjor

Det døde 41 400 personer i 2011, vel 100 færre personer enn året før. Det døde 21 300 kvinner og 20 100 menn i 2011. Av disse var 142 barn under ett år, 92 gutter og 50 jenter.

Tabeller: