33141_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33141
Vi lever stadig lenger
statistikk
2010-04-15T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi lever stadig lenger

Fra 2008 til 2009 økte forventet levealder ved fødselen med 0,1 år for kvinner og 0,3 år for menn til henholdsvis 83,1 år og 78,6 år. Dette er de høyeste registrerte verdier noensinne for Norge.

Forventet levetid ved fødselen for menn og kvinner. 1950-2009

Forventet levealder har økt jevnt og trutt i omtrent 200 år, gjennomsnittlig med litt over 0,2 år per kalenderår. Økningen har vært særlig sterk de siste 20 år, spesielt for menn. Imidlertid var økningen liten i 2007 og 2008, men skjøt fart igjen i 2009.

Japanske kvinner og islandske menn lever lengst

Norge er blant de 8-10 land i verden som har lavest dødelighet. Norske kvinner kan forvente å leve omtrent like lenge som kvinner i de andre nordiske land, men likevel betydelig kortere enn japanske kvinner som i 2008 hadde en forventet levealder på 86,1 år. Norske menn lever omtrent to år lenger enn danske og finske menn, men noe kortere enn svensker og islendinger. Islandske menn har den høyeste levealderen i verden, 80,0 år i 2008.

Forventet levetid for kvinner. Utvalgte land. 1997-2008

Forventet levetid for menn. Utvalgte land. 1997-2008

Minkende forskjell mellom kjønnene

Forskjellen i levealderen mellom kjønnene har gått jevnt nedover de siste tiårene, fra 6,9 år i 1986 til 4,5 år i 2009. Mennene er i ferd med å hente inn en del av det store forspranget kvinnene fikk på 1950-tallet, etter at forskjellen hadde vært 3-4 år fram til da.

Lave dødstall - lav dødelighet

I 2009 døde det 41 400 personer, 21 500 kvinner og 19 900 menn. Dette er en reduksjon på 250 fra året før. De siste fem årene har antallet døde ligget mellom 41 200 og 42 000. Fordi antall døde påvirkes av befolkningens størrelse, aldersstruktur og levealder, må vi helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall. Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn på grunn av at det er et økende flertall av kvinner i forhold til menn i de aldersgruppene der det dør flest. Den summariske dødelighetsraten, som viser antall døde per 1 000 av middelfolkemengden, har aldri vært lavere. I 2009 var den på 8,6 for begge kjønn, 8,3 for menn og 8,9 for kvinner. På 1970-tallet var den rundt 10 for begge kjønn, 11 for menn og 9 for kvinner.

Døde menn og kvinner. 1966-2009

Spedbarnsdødeligheten for begge kjønn. 1976-2009

Svært lav spedbarnsdødelighet

Spedbarnsdødeligheten for begge kjønn var 3,1 i 2009, 0,4 høyere enn året før. Spedbarnsdødeligheten i 2008 var den laveste som noen gang er registrert i Norge. Det døde 192 barn under ett år i 2009, 119 gutter og 73 jenter. Spedbarnsdødeligheten blant gutter var 3,7 per 1 000 levendefødte og for jenter 2,4. Det er imidlertid en del tilfeldige utslag fra år til år.

Tabeller: