33143_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33143
Forventet levealder nok en gang rekordhøy
statistikk
2009-04-16T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forventet levealder nok en gang rekordhøy

Den forventede levealderen ved fødselen økte med 0,2 år fra 2007 til 2008 og var den høyeste som noen gang er registrert. Kvinner kan forvente å leve 83,0 år og menn 78,3 år.

Forventet levetid for menn og kvinner. 1950-2008

Forskjell i levealder mellom menn og kvinner. 1930-2008

Etter en årrekke med sterk økning i levealderen tok veksten en pause i 2007. Vi skrev i fjor at det var for tidlig å si om dette var et trendskifte eller om det skyldtes en tilfeldighet. Det ser nå ut til at dette bare var et tilfeldig brudd, og at økningen i levealderen fortsetter. Forventet levealder ved fødselen for kvinner økte med 0,3 år fra 2007 til 2008, og steg med 0,1 år for menn.

Japan stadig på topp

Norge er blant de 8-10 land i verden som har høyest forventet levealder ved fødselen. Men vi ligger likevel et godt stykke etter Japan som har den høyeste levealderen i verden. I Japan kunne jenter som var født i 2007 forvente å bli 86,0 år og gutter 79,2 år.

Kjønnsforskjellene avtar

Forskjellen i levealderen mellom menn og kvinner var i 2008 på 4,6 år i favør av kvinner. Kjønnsforskjellen i levealderen var i over hundre år som oftest mellom 2,5 og 3,5, men økte fra midten av 1950-tallet og frem mot 1980. På første halvdel av 1980-tallet var forskjellen om lag 6,8 år. Etter det har den sunket gradvis ned mot dagens nivå.

Spedbarnsdødeligheten for gutter, jenter og begge kjønn. 1980-2008

Fortsatt relativt lave dødstall

I 2008 døde det 41 700 personer, 21 400 kvinner og 20 300 menn. Dette er en reduksjon på 200 i forhold til året før. Det døde 300 færre kvinner og 100 flere menn enn i 2007. De siste fem årene har antallet døde ligget mellom 41 000 og 42 000. Vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall. Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn på grunn av en økende andel av kvinner i forhold til menn i de aldersgruppene der det dør flest.

Rekordlav spedbarnsdødelighet

Spedbarnsdødeligheten for begge kjønn var 2,7 i 2008 - også dette er det laveste tallet som noensinne er registrert i Norge. Det døde 163 barn under ett år i 2008, 101 gutter og 62 jenter. Spedbarnsdødeligheten blant gutter var 3,3 per 1 000 levendefødte og for jenter 2,1. Det er imidlertid en del tilfeldige utslag fra år til år.

Blant de nordiske land i 2007 hadde Island (2,0), Sverige (2,5) og Finland (2,7) lavere spedbarnsdødelighet for begge kjønn enn Norge (3,1), mens den var høyere i Danmark (4,0).

Tabeller: