33145_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33145
Ikke økning i forventet levealder
statistikk
2008-04-10T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ikke økning i forventet levealder

Det siste tiåret har forventet levealder økt sterkt, også for personer i 60-årsalderen. Denne økningen fortsatte ikke i 2007. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er et trendskifte eller om det skyldes en tilfeldighet.

Forventet gjenstående levealder ved 62 år. 1998-2007

Forventet levealder for menn ved fødselen økte med 0,1 år til 78,2 år fra 2006 til 2007, mens forventet levealder for kvinner lå uforandret på 82,7 år.

I forbindelse med Pensjonsreformen har det vært stor interesse for levealdersutviklingen for eldre personer. Levealderen for denne gruppen har steget raskt de siste årene, men heller ikke her var det stigning i 2007. For eksempel gikk forventet gjenstående levealder for 62-åringer litt ned fra 2006 til 2007, når vi ser begge kjønn under ett. For 62-årige menn gikk den ned med 0,2 år, mens den var omtrent uforandret for kvinner. Den samme utviklingen ser vi for så å si alle alderstrinnene fra 62 år og oppover.

I Norden kan svenske og islandske menn forvente å bli litt eldre enn de norske, mens danske og finske menn må nøye seg med å bli om lag 76 år. Nyfødte jenter kan i Sverige, Finland og på Island regne med å bli litt eldre enn de norske, om lag 83 år. Blant de nordiske landene er det bare i Danmark at forventet levealder for nyfødte jenter er lavere enn i Norge. Vi må helt tilbake til 1950-tallet for å finne så lav forskjell i levealder mellom kvinner og menn som nå. Fortsatt er det Japan som har den høyeste levealderen i verden, med 85,8 for kvinner og 79,0 for menn i 2006.

Forventet levealder for menn i Norden. 1995-2006

Forventet levealder for kvinner i Norden. 1995-2006

En liten økning i antallet døde

I 2007 døde 42 000 personer i Norge, 700 flere døde enn i 2006. Økningen var størst for menn med 600 flere dødsfall.

Lav spedbarnsdødelighet

I 2007 døde 180 barn under ett år, 97 gutter og 83 jenter. Spedbarnsdødeligheten, som er antall døde under ett år per 1 000 levendefødte, har vært stabil omkring 3,1 de siste fire årene. Spedbarnsdødeligheten for gutter var i 2007 3,2, den laveste i Norge noen gang. For jenter var den 2,9.

I Norden har Island, Sverige og Finland litt lavere spedbarnsdødelighet enn Norge, mens Danmark har høyere spedbarnsdødelighet.(2006-tall).

Spedbarnsdødeligheten for begge kjønn i Norden. 199502006

Tabeller: