33147_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33147
Kvinners forsprang i levealder minker
statistikk
2007-04-26T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kvinners forsprang i levealder minker

Kvinner lever fortsatt lenger enn menn, men forspranget minker. Forskjellen i forventet levealder er redusert med en tredel de siste 20 årene, til 4,5 år i 2006. Levealderen øker for begge kjønn, nyfødte jenter og gutter kan nå forvente å bli henholdsvis 82,7 og 78,1 år.

Forskjell mellom levealderen for menn og kvinner. 1930-2006

Forventet levealder for menn og kvinner. 1930-2006

På første halvdel av 1980-tallet var forskjellen på kvinners og menns levealder stabilt om lag 6,8 år. Etter markante reduksjoner siden 1987 er forskjellen nede på 4,5 år i 2006. Denne kjønnsforskjellen i levealder var i over hundre år som oftest mellom 2,5 og 3,5 år, men økte fra midten av 1950-tallet og fram mot 1980. Trenden at levealderen øker for hvert år fortsetter. Forventet levealder økte fra 2005 til 2006 med 0,4 år for menn og vel 0,1 år for kvinner.

I Europa hadde Spania og Sveits høyest levealder i 2005, der kvinner kunne forvente å leve i 83,9 år. Island hadde høyest forventet levealder for menn, hele 79,2 år. Det er fortsatt Japan som har den høyeste levealderen i verden, med 85,5 år for kvinner og 78,5 år for menn i 2005.

Fortsatt relativt få som dør - men flest kvinner

I 2006 døde vel 41 200 personer i Norge, omtrent like mange som i 2005 og 2004. Dette var årene med færrest dødsfall siden slutten av 1970-tallet, men da var folketallet hele 600 000 lavere. Det døde i 2006 over 500 flere kvinner enn året før. Grunnen til at kvinnenes forventede levealder likevel økte, er at befolkningen stadig blir eldre.

I 2006 døde 21 600 kvinner og 19 600 menn, altså 2 000 flere kvinner enn menn, til tross for at det fødes mellom 4 og 8 prosent flere gutter enn jenter. Helt siden slutten av 1990-tallet har det dødd flest kvinner. Forklaringen er en økende overvekt av kvinner i forhold til menn i de aldrene der det dør flest.

Spedbarnsdødeligheten for gutter, jenter og begge kjønn. 1976-2006

Rekordlav spedbarnsdødelighet for jenter

I 2006 døde 185 barn under ett år, 111 gutter og 74 jenter. Spedbarnsdødeligheten, som er antall døde under ett år per 1 000 levendefødte, har vært stabil omkring 3,2 de siste tre årene. Spedbarnsdødeligheten for jenter var i 2006 2,6, den laveste i Norge noen gang.

Tabeller: