33149_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33149
Levealderen øker fortsatt
statistikk
2006-04-27T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Levealderen øker fortsatt

Den forventede levealderen økte med 0,2 år for både kvinner og menn fra 2004 til 2005, og var den høyeste som noen gang er registrert. Menn kan nå forvente å leve 77,7 år, kvinner 82,5 år.

I løpet av de siste 20 årene har den forventede levealderen i Norge økt med nesten fem år for menn og nesten tre år for kvinner. Forskjellen mellom menns og kvinners levealder har dermed minket markant i samme perioden, med nær to år. Norske kvinner kan nå forvente å leve knapt fem år lenger enn norske menn. Kun på 1950-tallet var forskjellen mellom menns og kvinners levealder mindre.

Forventet levealder ved fødselen for jenter var i perioden 2001-2005 vel ni år høyere enn i 1946-1950, mens den for gutter var nesten åtte år høyere. En viktig grunn til denne økningen i levealder er at dødeligheten blant spedbarn og barn har sunket, men også nedgangen i dødeligheten for eldre har bidratt til dette.

Japan har lenge hatt den høyeste levealderen i verden. I 2004 kunne japanske nyfødte jenter forvente å bli 85,6 år gamle, mens nyfødte gutter hadde en forventet levealder på 78,6 år.

Spedbarnsdødeligheten for gutter og jenter per 1 000 levendefødte. 1976-2005

Forventet gjenstående leveår ved fødselen for menn og kvinner. 1950-2005

Fortsatt relativt få som dør

I 2005 døde 41 200 personer i Norge. Det er omtrent like mange som i 2004, som var året med færrest dødsfall siden slutten av 1970-årene. Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn på grunn av en økende overvekt av kvinner i forhold til menn i de aldrene der det dør flest.

Spedbarnsdødeligheten blant gutter var på 3,3 per 1 000 levendefødte i 2005, noe høyere enn jenters, som lå på 2,9. Spedbarnsdødeligheten for begge kjønn var dermed på 3,1 - den laveste som noensinne er registrert i Norge.

Oppdaterte tall

Det blir laget tabeller for forventet gjenstående levetid for fylkene for femårsperioder, og tall for femårsperioden 2001-2005 er nå oppdatert og lagt inn i tabell 6.

Tabeller: