33151_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33151
Vi lever lenger
statistikk
2005-04-28T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi lever lenger

Levealderen økte med 0,46 år for menn og med 0,40 år for kvinner i fjor. Nyfødte gutter kan nå forvente å bli 77,5 år, mens nyfødte jenter kan forvente å bli 82,3 år. Spedbarnsdødeligheten sank ytterligere og er blant de laveste i verden. I fjor døde 3,2 barn under ett år per 1 000 levendefødte.

Det er fortsatt en sterk økning i levealderen. De siste seks årene har levealderen økt med to år for menn og ett år for kvinner. Forskjellen i forventet levealder mellom kjønnene gikk ned til 4,8 år i 2004, mens den ti år tidligere var 5,8 år. Dette har trolig sammenheng med at levekårene for menn og kvinner har nærmet seg hverandre, spesielt når det gjelder røykevaner. Gjennomsnittlig forventet levealder i Vest-Europa er nå 75 år for menn og 81 år for kvinner.

Forventet gjenstående leveår ved fødselen for menn og kvinner. 1950-2004

Spedbarnsdødelighet for gutter og jenter. 1976-2004

Færre spedbarn dør

I fjor døde 185 barn under ett år, 99 gutter og 86 jenter. Fra 2003 til 2004 sank spedbarnsdødeligheten i Norge med 0,2 til 3,19, og er nå blant de laveste i verden. Spedbarnsdødeligheten for gutter gikk ned til 3,33 i 2004, mens den var tilnærmet uendret for jenter med 3,05.

1 200 færre døde enn i 2003

Det døde 41 200 personer i 2004, 20 000 menn og 21 200 kvinner. Det er vel 1 200 færre personer enn året før. Aldersfordelingen i befolkningen, med flere eldre kvinner enn menn, er årsaken til at flere kvinner dør. 78 prosent av alle som døde var 70 år eller eldre. Dødeligheten for eldre fortsatte å synke. I 2004 økte forventet gjenstående levealder for 70-åringer med 0,3 år for menn og med 0,4 år for kvinner.

Tabeller: