33155_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33155
Menn lever stadig lenger
statistikk
2003-05-28T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menn lever stadig lenger

Forventet levealder for menn stiger fortsatt. Forskjellen i forventet levealder mellom kjønnene blir stadig mindre. I 2002 var forventet levealder for nyfødte jenter 81,52 år, mens den var 76,45 år for nyfødte gutter - en forskjell på 5,1 år.

Forventet gjenstående levetid for nyfødte jenter og gutter. 1971-2002

Forskjell i forventet levealder for menn og kvinner. 1971-2002

For fjerde år på rad økte forventet levealder mer for menn enn for kvinner. Fra 2001 til 2002 steg mennenes levealder med 0,24 år, mens den forble uendret for kvinnene. Man må tilbake til begynnelsen av 1960-tallet for å finne en mindre kjønnsforskjell i levealderen. Dette har blant annet sammenheng med røykevaner. Stadig færre menn røyker, mens for kvinner er det liten endring.

Tall fra 2001 viser at i Norden lever svenske og islandske menn lenger enn norske, mens norske og finske kvinner lever lengst. Nordmenn lever i snitt to år lenger enn dansker. På verdensbasis lever japanerne lengst - med en levealder på 78,07 år for menn og 84,93 år for kvinner.

Gjennomsnittsalder for de døde og forventet levealder. 2002

I 2002 var gjennomsnittsalderen for de som døde i Norge 76,93 år. For menn var den 73,74 år, mens den var 79,96 år for kvinner. At gjennomsnittsalderen for de døde var lavere enn den forventede levealderen, skyldtes variasjoner i størrelsen på fødselskullene i tidligere år, spesielt at det var relativt få i aldrene hvor flest dør, nemlig over 60-70 år.

Størst nedgang i spedbarnsdødeligheten blant gutter

Spedbarnsdødeligheten, som er antall døde under ett år per 1 000 levendefødte, var 3,46 i 2002, som er den laveste som noen gang er registrert i Norge.

Spedbarnsdødeligheten er vanligvis lavere for jenter enn for gutter, men i 2002 var den for første gang lavest for gutter. Dette skyldtes trolig tilfeldigheter. I fjor var spedbarnsdødeligheten 3,62 for jenter og 3,32 for gutter. Nedgangen i spedbarnsdødeligheten påvirker både dødelighetsraten og forventet levealder. Nedgangen i spedbarnsdødeligheten for gutter var en årsak til at dødeligheten for menn sank mer enn for kvinner, og at den forventede levealderen for menn økte mest.

I gjennomsnitt for årene 1998-2002 var spedbarnsdødeligheten høyest i Finnmark, med 5,82, og lavest i Nord-Trøndelag, med 2,16. Landsgjennomsnittet for samme periode var 3,78.

44 500 døde i 2002

Døde menn og kvinner. 1961-2002

Det døde vel 44 500 personer i 2002, omtrent som i 2001. Det døde 22 820 kvinner og 21 640 menn, det vil si vel 1 200 flere kvinner enn menn. Også i årene 1999-2001 døde det flere kvinner enn menn, mens det i alle tidligere år døde flere menn enn kvinner. Dette skyldtes vesentlig endringer i befolkningens aldersfordeling; i dag blant annet flere eldre kvinner enn menn.

55 prosent av de som døde var 80 år og eldre. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var andelen døde over 80 år vel 60 prosent, mens den i Finnmark var omtrent 45 prosent. På landsbasis var vel 60 prosent av de døde over 80 år kvinner.

Tabeller: