33157_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33157
Få spedbarn dør, og vi lever stadig lenger
statistikk
2002-06-27T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Få spedbarn dør, og vi lever stadig lenger

Spedbarnsdødeligheten er fortsatt lav, og for tredje året på rad dør under 4 av 1 000 spedbarn. Nyfødte gutter kan nå forvente å leve til de blir 76,2 år og nyfødte jenter til de blir 81,5 år. I løpet av de siste tretti årene er levealderen for menn økt med 5 år og for kvinner med vel 4 år.

Spedbarnsdødelighet, etter fylke. 1997-2001

Fortsatt lav spedbarnsdødelighet

Spedbarnsdødeligheten, som er antall døde under ett år per 1 000 levendefødte, var 3,9 i 2001. For tredje år på rad lå spedbarnsdødeligheten på samme lave nivå, like under 4,0. De to foregående årene var den henholdsvis 3,9 og 3,8.

Spedbarnsdødeligheten til jenter er lavere enn spedbarnsdødeligheten til gutter. I 2001 var den 4,3 for gutter og 3,5 for jenter.

Få spedbarn dør i Norden

Spedbarnsdødeligheten i Norden er blant de laveste i verden. I 1999 hadde Island 2,4, Finland 3,6 og Sverige 3,4 døde under ett år per 1 000 levendefødte. Bare Danmark hadde høyere tall enn Norge, med 4,2. Ellers i verden ligger land i Asia som Japan og Singapore svært lavt med en spedbarnsdødelighet på rundt 3,5.

Av fylkene hadde Akershus lavest spedbarnsdødelighet med 2,7. Deretter kommer Nord-Trøndelag med 3,0 og Sogn og Fjordane med 3,2.

Forventet gjenstående levetid for nyfødte gutter og jenter. 1971-2001

Forskjell i forventet levealder for menn og kvinner. 1971-2001.

Mindre kjønnsforskjell i levealder

Fra 2000 til 2001økte forventet levealder med 0,25 år for gutter og 0,15 år for jenter.

Menn har hatt en forholdsvis gunstigere utvikling i levealder enn kvinner. I løpet av tretti år har levealderen til menn og kvinner nærmet seg hverandre med ett år. For tretti år siden kunne nyfødte jenter vente å leve 6,3 år lenger enn gutter. I 2001 var forskjellen 5,3 år. Forskjellen var størst i 1986 med 6,9 år. Forskjellen i forventet levealder for menn og kvinner minker med alderen. For åttiåringer var forskjellen 1,9 år.

Svenskene lever lengst i Norden

Tall for 1999 viser at av de nordiske landa er det bare Sverige som har høyere levealder enn Norge for kvinner, med en levealder på 81,9 år. Ellers i Europa er det middelhavslandene Frankrike, Spania og Italia som har høyere levealder for kvinner med henholdsvis 82,2 år, 82,0 år og 81,6 år.

Døde menn og kvinner. 1966-2001

44 000 døde i fjor

Det døde 44 000 personer i 2001, som er på linje med tallet på døde for 2000. Det døde 22 350 kvinner og 21 650 menn, dvs. vel 700 flere kvinner enn menn. Både i 1999 og 2000 døde det også flere kvinner enn menn, henholdsvis 300 og 700. Det har i alle tidligere år dødd flere menn enn kvinner.

54 prosent av de som døde var 80 år og eldre. Vel 60 prosent av de på 80 og over som døde var kvinner.

Tabeller: