33161_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33161
Rekordlav spedbarnsdødelighet
statistikk
2000-06-15T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordlav spedbarnsdødelighet

I 1999 døde knapt fire av 1 000 levendefødte barn før fylte ett år. Dette er den laveste spedbarnsdødeligheten som noen gang er registrert i Norge, og er blant de laveste i Europa. Forskjellen i levealder mellom menn og kvinner minker. Forventet levealder i Norge er ikke lenger blant de aller høyeste i Europa.

Spedbarnsdødeligheten er blitt halvert de siste ti årene, til 3,9 per 1 000 levendefødte i 1999, den laveste som noen gang er registrert. De siste fem årene har spedbarnsdødeligheten ligget stabilt på rundt 4 per 1 000. I Europa er den bare lavere i Sverige og Finland, med en spedbarnsdødelighet på henholdsvis 3,4 og 3,6.

Ei jente har større sannsynlighet for å overleve det første året enn en gutt. I den siste femårsperioden har spedbarnsdødeligheten for gutter og jenter ligget rundt henholdsvis 4,5 og 3,5 per 1 000 levendefødte.

 Spedbarnsdødeligheten for gutter og jenter, 1976-1999

Det er forholdsvis store regionale forskjeller i spedbarnsdødeligheten. I perioden 1995-1999 døde 7 av 1 000 levendefødte i Finnmark i løpet av det første året, mens det i Akershus og Sogn og Fjordane bare døde 3 av 1 000.

Flere kvinner enn menn

Det døde over 300 flere kvinner enn menn i 1999. At det nå dør flest kvinner, kan virke overraskende ettersom det alltid fødes 4-8 prosent flere gutter enn jenter, samtidig som kvinnene lever lengst. Forklaringen ligger i synkende fødselskull fra midten av 1920-tallet: Nå rammer dødsfall i stadig større grad menn som tilhører de små fødselskullene fra slutten av 1920-årene og tidlig i 1930-årene, mens kvinner som dør i stor grad fortsatt tilhører store kull født før 1925. Omkring 1980 døde det hvert år minst 3 500 flere menn enn kvinner.

I 1999 ble det i Norge registrert 45 200 dødsfall, 22 450 menn og 22 750 kvinner. I forhold til 1998 var dette en økning på omtrent 400 menn og 700 kvinner.

Mindre kjønnsforskjell

Menn og kvinner har ulik dødelighet, men avviket har variert over tid. Ei nyfødt jente kan nå forvente å leve 5,5 år lenger enn en gutt. Fra et nivå på tre år før 2. verdenskrig økte differansen til en topp på nærmere sju år på midten av 1980-tallet. Forskjellen i forventet gjenstående levealder for kvinner og menn minker med alderen. For åttiåringer er differansen knapt to år.

 Forskjell i forventet gjenstående levetid for gutter og jenter.

Ut fra dødelighetsforholdene i 1999 kan ei nyfødt jente forvente å bli 81,1 år, mens en nyfødt gutt kan forvente å bli 75,6 år. I forhold til 1998 er dette en liten reduksjon for jentene, mens det er en liten økning for guttene. Menn har økt sin levealder med 0,8 år siden 1995, mens kvinner har økt sin med bare 0,3 år. Nordmenn kan forvente å leve kortere enn svensker, franskmenn og sveitsere, men lenger enn dansker og finner.

Forventet levealder ved fødsel,
noen utvalgte europeiske land
         Kvinner        Menn
Norge 81,1 75,6
Sverige 81,9 77,1
Finland 81,0 73,7
Danmark (1997) 78,4 73,3
Frankrike (1997)    82,3 74,6
Sveits (1997) 82,1 76,1

Tabeller: