53202_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/aar
53202
Forskjell i levealder minker
statistikk
2011-04-14T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forskjell i levealder minker

Kvinner lever fortsatt lenger enn menn, men forskjellen mellom kjønnene blir stadig mindre. Fra 2009 til 2010 økte forventet levealder ved fødselen med 0,1 år for kvinner og 0,3 år for menn, til henholdsvis 83,2 år og 78,9 år.

Forventet levetid for menn og kvinner. Utvalgte land. 2009

Forventet levetid ved fødselen for menn og kvinner. 1950-2010

I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med nesten 6 år for menn og vel 3 år for kvinner. Forskjellen mellom menns og kvinners levealder minket i denne perioden med vel 2,5 år.

I 2010 kunne norske kvinner forvente å leve 4,3 år lenger enn menn. En viktig grunn til økningen i levealder er at dødeligheten blant spedbarn og barn har sunket, men også nedgangen i dødeligheten for eldre har bidratt.

For perioden 2006-2010 var Sogn og Fjordane det fylket som hadde høyest forventet levealder, med 79,7 år for menn og 84,2 år for kvinner. Dårligst ut kom Finnmark, med en forventet levealder på 76,3 år for menn og 81,6 år for kvinner.

Forventet levealder er det antall år en person i en gitt alder kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold.

Døde menn og kvinner. 1966-2010

Japanske kvinner og sveitsiske menn lever lengst

Japan har lenge hatt den høyeste kvinnelige levealderen i verden. I 2009 kunne en nyfødt japansk jente forvente å bli hele 86,4 år. Høyeste levealder for menn i 2009 hadde Sveits, med 79,9 år. På samme tid kunne japanske menn forvente å bli 79,6 år.

Norge er fortsatt blant de 8-10 land i verden som har lavest dødelighet. Norske kvinner kan forvente å leve litt kortere enn kvinner ellers i Norden, bortsett fra danske kvinner, som lever to år kortere enn de norske. Norske menn lever omtrent to år lenger enn danske og finske menn, men noe kortere enn islendinger og svensker. I EU er det rumenske kvinner og litauiske menn som kan forvente å leve kortest.

Fortsatt relativt få som dør

I 2010 døde det 41 500 personer; 21 500 var kvinner og 20 000 menn. Antall døde påvirkes av befolkningens størrelse, aldersstruktur og levealder, og vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall.

Spedbarnsdødeligheten for begge kjønn. 1976-2010

Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn på grunn av en økende overvekt av kvinner i forhold til menn i de aldersgruppene der det dør flest. Den summariske dødelighetsraten, som viser antall døde per 1 000 av middelfolkemengden, har aldri vært lavere. I 2010 var den på 8,5 for begge kjønn, 8,2 for menn og 8,8 for kvinner. På 1970-tallet fram til 1999 var den rundt 10 for begge kjønn.

Lav spedbarnsdødelighet for gutter

Spedbarnsdødeligheten blant gutter var på 3,1 per 1 000 levendefødte i 2010 og for jenter var den 2,5. Det er den laveste spedbarnsdødeligheten som er registrert for gutter i Norge. For begge kjønn samlet var den 2,8, som er 0,3 lavere enn året før. Det er imidlertid en del tilfeldige utslag fra år til år.

Det døde 171 barn i aldersgruppen under ett år i løpet av 2010 - 97 gutter og 74 jenter, som er de laveste tallene som noen gang er registrert i Norge.

Tabeller: