396590_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
396590_tabell
statistikk
2019-11-04T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2019

Innhold