238604_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
238604_tabell
statistikk
2015-12-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
false
Statistikken viser bosatte og areal i tettsteder per 1. januar 2015. i tillegg presenteres tall for antall bosatte i tettbygde- og spredtbygde strøk fordelt på kommune og fylke og tall for befolkningstetthet(innbyggere per km2 tettstedsareal).

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2015

Innhold