Hvilke land har hatt størst befolkningsvekst siste 10 år?

Publisert:

Norge er blant landene i Europa som har hatt størst vekst i folketallet de siste 10 årene.

Tallene er viser vekst fra 2008 til 2018, og er hentet fra Eurostat.

Infografikken viser både prosentvis endring i folketallet (blå/rød linje) og folkemengden totalt (gul sirkel). Utvalgte land er 28 land i EU samt Island, Liechtenstein og Sveits i tillegg til Norge (uthevet i grønt).

Last ned infografikken som pdf.

SSB lager mye statistikk om befolkningen. I statistikken Befolkning har vi samlet alle tall om folkemengden og endringer i folketallene. Faktisk er det folketall tilbake til 1735.

 

 

Kontakt