Statistiske analyser 081

Aleneboendes levekår

Formålet er å belyse vesentlige områder i aleneboendes hverdagsliv ved å presentere deres demografi, boforhold, inntekt, formue, forbruk, sosiale deltakelse i organisasjoner, sosiale deltakelse og ensomhet, tidsbruk, deltakelse i arbeidslivet og helseforhold.

Denne boka beskriver sentrale sider ved aleneboendes levekår i Norge, og presenterer den første statistiske analysen av denne viktige og økende befolkningsgruppen. Formålet er å belyse vesentlige områder i aleneboendes hverdagsliv ved å presentere deres demografi, boforhold, inntekt, formue, forbruk, sosiale deltakelse i organisasjoner, sosiale deltakelse og ensomhet, tidsbruk, deltakelse i arbeidslivet og helseforhold. Det finnes også et eget kapitel om aleneboende blant innvandrerbefolkningen.

Om publikasjonen

Tittel

Aleneboendes levekår

Ansvarlig

Eiliv Mørk

Serie og -nummer

Statistiske analyser 081

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emner

Levekår, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

82-537-7032-4

ISSN

1892-7521

Antall sider

170

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt