Menns levealder fortsetter å øke

Publisert:

Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, men bare med 0,02 år for kvinner. Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

  • Tallene er hentet fra
  • Døde

Forventet levealder ved fødsel er bestemt av dødeligheten ved alle aldre, men tidlige dødsfall har størst betydning. Går vi 100 år tilbake var forventet levealder om lag 25 år lavere. Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn. I dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, og det er dermed den reduserte dødeligheten i eldre aldersgrupper som nå har størst betydning for økningen i forventet levealder.

Figur 1

Figur 1. Forventet levealder ved fødselen for menn og kvinner

Levealderen har stort sett steget kontinuerlig i alle år siden vi startet å beregne forventet levealder i Norge. Forventet levealder har alltid vært høyere for kvinner enn menn. Fra midten av 1950-tallet til 1980-tallet økte forskjellen i levealder mellom menn og kvinner betydelig. Kjønnsforskjellen, som var rundt 2,5-3,5 år, økte i denne perioden til om lag 6,8 år. Fra rundt 1985 begynte menns forventede levealder igjen å øke, og i løpet av de siste 30 årene har forskjellen i forventet levealder mellom menn og kvinner blitt gradvis mindre. I 2016 var kjønnsforskjellen krympet til 3,6 år. Fortsatt er det økning i forventet levealder for begge kjønn, og i 2016 økte menns gjenstående levetid noe mer enn kvinners i alle aldersgrupper fram til rundt 85 års alder. Dette bidrar til reduserte forskjeller i levealder og gjenstående levetid mellom menn og kvinner.

Figur 2

Figur 2. Forventet levealder for kvinner og menn.  Utvalgte land. 2014

Japanske kvinner har høyest levealder

Norge er blant de 10-15 landene i verden som har høyest forventet levealder for kvinner. I følge WHO var forventet levealder for japanske kvinner 86,8 år i 2015. Blant de nordiske landene er det Island som har høyest forventet levealder for kvinner på 84,5 år. Sverige og Norge kommer på delt andreplass med 84,2 år i 2014, i følge EUs statistikkbyrå Eurostat. I europeisk sammenheng er det spanske og franske kvinner som har høyest forventet levealder, henholdsvis 86,2 og 86,0 år.

Lave dødstall

Figur 3

Figur 3. Antall døde etter kjønn og alder ved død. 2016

I 2016 døde det 40 726 personer, 21 043 kvinner og 19 683 menn i Norge. Dette er omtrent samme antall som året før. Det døde 57 færre menn og 56 flere kvinner i fjor enn i 2015. De siste ti årene har antallet døde ligget mellom vel 40 500 og 42 000, og vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall. Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn fordi det er langt flere eldre kvinner enn menn i Norge. I 2016 var gjennomsnittsalderen ved død 82,1 år for kvinner og 76,1 år for menn. For ti år siden var gjennomsnittsalderen ved død for kvinner og menn på henholdsvis 81,2 og 74,7 år.

Figur 4

"Figur 4. Antall døde totalt og etter kjønn

Spedbarnsdødeligheten rekordlav

Figur 5

"Figur 5. Andelen døde under 1 år per 1 000 levendefødte

I 2016 var spedbarnsdødeligheten for begge kjønn 2,2 barn per 1 000 levendefødte. Dette er den laveste andelen som noensinne er registrert i Norge. Det døde 128 barn under ett år, og av disse var det 71 gutter og 57 jenter. I 2016 var andelen døde for hver 1 000 gutt 2,3 og 2,0 for jenter. I 2015 var tallene henholdsvis 2,6 og 2,1. Siden det gjelder svært få dødsfall, vil det imidlertid kunne være en del tilfeldige utslag fra år til år.

 

Kontakt