Menn enda nærmere kvinners levealder

Publisert:

Forventa levealder var i fjor 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert.

  • Tallene er hentet fra
  • Døde

Økningen i forventa levealder ved fødsel fra året før var på 0,11 år for kvinner og 0,30 år for menn, viser nye tall fra Døde

Nyfødte gutter i 2017 hadde en forventa levetid tilsvarende den for jentebarn 20 år tidligere. Forskjellen mellom kjønnene har jevnt og trutt minket med litt over ett år per tiår siden 1987. For 30 år siden var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor var falt til 3,4 år.

Figur 1. Forventet levealder ved fødselen for menn og kvinner

Menn Kvinner
1950 69.91 73.21
1951 70.75 74.22
1952 71.03 74.28
1953 71.23 75.02
1954 71.34 75.05
1955 71.56 75.28
1956 71.46 75.47
1957 71.36 75.48
1958 71.36 75.48
1959 71.36 75.74
1960 71.32 75.83
1961 71.17 76.02
1962 70.96 76.02
1963 70.79 75.47
1964 71.26 76.05
1965 71.07 76.49
1966 71.42 76.69
1967 71.33 76.95
1968 71.23 76.80
1969 70.80 76.67
1970 70.98 77.32
1971 71.15 77.36
1972 71.32 77.51
1973 71.31 77.69
1974 71.68 77.96
1975 71.70 78.05
1976 72.00 78.19
1977 72.23 78.66
1978 72.36 78.63
1979 72.16 78.81
1980 72.33 79.16
1981 72.62 79.26
1982 72.65 79.54
1983 72.73 79.55
1984 72.99 79.61
1985 72.59 79.40
1986 72.87 79.74
1987 72.75 79.55
1988 73.05 79.57
1989 73.34 79.85
1990 73.44 79.81
1991 74.01 80.09
1992 74.16 80.34
1993 74.24 80.25
1994 74.88 80.79
1995 74.80 80.82
1996 75.37 81.07
1997 75.45 80.97
1998 75.54 81.28
1999 75.62 81.13
2000 75.96 81.38
2001 76.21 81.53
2002 76.45 81.52
2003 77.04 81.93
2004 77.50 82.33
2005 77.72 82.52
2006 78.12 82.66
2007 78.24 82.66
2008 78.31 82.95
2009 78.60 83.05
2010 78.85 83.15
2011 79.00 83.45
2012 79.42 83.41
2013 79.65 83.61
2014 80.03 84.10
2015 80.36 84.15
2016 80.61 84.17
2017 80.91 84.28

Forventa levealder ved fødsel er bestemt av dødeligheten ved alle aldre, men tidlige dødsfall har størst betydning. Når spedbarnsdødeligheten det siste året var helt lik for gutte- og jentebarn, er det derfor et tydelig bidrag til utjevningen av kjønnsforskjellene. I 2017 døde 2,3 barn per 1 000 fødte og tilsvarende tall 30 år tidligere var 9,1 for gutter og 7,6 for jenter.

Figur 2. Andelen døde under 1 år per 1 000 levendefødte

Gutter Jenter
1976 11.0 9.8
1977 10.6 7.7
1978 9.3 7.9
1979 10.1 7.4
1980 9.0 7.1
1981 8.5 6.5
1982 8.9 7.2
1983 8.8 7.0
1984 8.3 8.4
1985 10.2 6.7
1986 8.3 7.2
1987 9.1 7.6
1988 9.0 7.1
1989 8.7 6.9
1990 8.1 5.6
1991 6.6 5.7
1992 6.2 5.2
1993 5.7 4.4
1994 5.8 4.6
1995 4.9 3.1
1996 4.5 3.6
1997 4.3 3.6
1998 4.6 3.4
1999 4.4 3.3
2000 4.3 3.3
2001 4.3 3.5
2002 3.3 3.6
2003 3.7 3.1
2004 3.3 3.1
2005 3.3 2.9
2006 3.7 2.6
2007 3.2 2.9
2008 3.3 2.1
2009 3.7 2.4
2010 3.1 2.5
2011 3.0 1.7
2012 2.8 2.1
2013 2.3 2.7
2014 2.6 2.2
2015 2.6 2.1
2016 2.3 2.0
2017 2.3 2.3

Forventa gjenstående levetid beregnes også for alle aldre. Her ser vi at forskjellen mellom kjønnene krymper jo høyere årsklasser en når. Fram til fylte 40 år er forskjellen over 3 år, krympet til 2 år for 70-åringer og under 1 år når 85 år er nådd.

Menn som når 100 år, ser ut til å ha minst like gode levetidsutsikter som jevngamle kvinner, men her er tallgrunnlaget så tynt at beregningene er høyst usikre.

Europeisk trendskifte?

Norge har, som resten av Europa, hatt lang tids økning i levealder. Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat var det i 2015 en nedgang i forventa levetid i to av tre land sammenlignet med 2014. For kvinner var det nedgang i hele tre av fire land. Norge var blant landene som ikke tok del i nedgangen.

Figur 3. Forventet levealder for kvinner og menn. Utvalgte land. 2015

Menn Kvinner
Island 81.2 83.8
Sverige 80.4 84.1
Norge 80.5 84.2
Finland 78.7 84.4
Danmark 78.8 82.7
Japan 80.8 87.0
Spania 80.1 85.7
Frankrike 79.2 85.5
Italia 80.7 84.9
Sveits 81.1 85.1
Østerike 79.1 83.7
Tyskland 78.7 83.1
Nederland 80.0 83.2
Litauen 69.2 79.7
Romania 71.4 78.7

Japanske kvinner lever tradisjonelt sett lengst av alle og i 2015 nådde de en forventa levealder på hele 87 år, 0,2 år høyere enn i 2014.

Lave dødstall

Figur 4. Antall døde totalt og etter kjønn

Menn Kvinner Begge kjønn
1966 19491 16519 36010
1967 19730 16486 36216
1968 20378 17290 37668
1969 21353 17641 38994
1970 21345 17378 38723
1971 21309 17672 38981
1972 21488 17887 39375
1973 21890 18068 39958
1974 21485 17979 39464
1975 21894 18167 40061
1976 21925 18291 40216
1977 21744 18080 39824
1978 22078 18604 40682
1979 22655 18977 41632
1980 22606 18734 41340
1981 22818 19075 41893
1982 22631 18823 41454
1983 22919 19305 42224
1984 23005 19576 42581
1985 23783 20589 44372
1986 23462 20098 43560
1987 24008 20951 44959
1988 23705 21649 45354
1989 23604 21569 45173
1990 23866 22155 46021
1991 23145 21778 44923
1992 23071 21660 44731
1993 23769 22828 46597
1994 22348 21723 44071
1995 23020 22170 45190
1996 22106 21754 43860
1997 22262 22333 44595
1998 22067 22045 44112
1999 22426 22744 45170
2000 21665 22337 44002
2001 21630 22351 43981
2002 21643 22822 44465
2003 20565 21913 42478
2004 19991 21209 41200
2005 20113 21119 41232
2006 19628 21625 41253
2007 20216 21738 41954
2008 20322 21390 41712
2009 19912 21537 41449
2010 20027 21472 41499
2011 20069 21324 41393
2012 20072 21920 41992
2013 19976 21306 41282
2014 19706 20688 40364
2015 19740 20987 40727
2016 19683 21043 40726
2017 19649 21125 40774

I 2017 døde det 40 774 personer, 21 125 kvinner og 19 649 menn i Norge. Dette er omtrent samme antall som året før. Det døde 82 flere kvinner og 34 færre menn i fjor enn i 2016. Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn fordi det er langt flere eldre kvinner enn menn i Norge. I 2017 var gjennomsnittsalderen ved død 82,2 år for kvinner og 76,5 år for menn.

Figur 5

Antall døde etter kjønn og alder ved død. 2017

 

Kontakt