Bibelnavn fortsatt populært, men vi er mindre kristne

Publisert:

Bølgen av guttenavn fra Bibelen er ikke over. Seks av de ti mest brukte guttenavnene i fjor var bibelnavn, mens stadig færre barn blir døpt.

– Navnestatistikken for gutter i 2017 toppes av de bibelske guttenavnene Jakob og Lukas. Videre på topp 10 finner vi Filip, Noah, Elias og Isak, forteller seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken i SSB.

Les mer: De mest populære navnene i 2017

21 prosent bibelnavn

Navnemotene går i bølger. Slik er det også med de såkalte bibelske guttenavnene.

– Fra rundt ti prosent i 1880, sank det jevnt til en og en halv prosent i 1941. Så steg det til en topp i 2006 på 22,5 prosent. Siden har det sunket litt, men andelen bibelske guttenavn er fortsatt 21 prosent, sier Ouren.

Figur 1. Guttenavn fra Bibelen 1880–2017

Guttenavn fra Bibelen
1880 9.38
1881 10.28
1882 9.05
1883 8.6
1884 9.13
1885 8.54
1886 8.61
1887 8.26
1888 8.34
1889 7.91
1890 8.31
1891 7.99
1892 8.23
1893 7.46
1894 7.25
1895 7.29
1896 6.95
1897 6.85
1898 6.75
1899 6.4
1900 6.07
1901 6
1902 5.76
1903 5.66
1904 5.3
1905 5.22
1906 5.29
1907 4.71
1908 4.61
1909 4.92
1910 4.35
1911 4.49
1912 4.4
1913 4.1
1914 3.76
1915 3.7
1916 3.93
1917 3.6
1918 3.55
1919 3.67
1920 3.35
1921 3.21
1922 3.22
1923 3.24
1924 3.11
1925 2.86
1926 2.67
1927 2.78
1928 2.6
1929 2.31
1930 2.55
1931 2.26
1932 2.45
1933 2.25
1934 2.16
1935 2.09
1936 2.09
1937 1.98
1938 1.85
1939 1.69
1940 1.95
1941 1.51
1942 1.64
1943 1.73
1944 1.8
1945 1.61
1946 1.68
1947 1.7
1948 1.56
1949 1.66
1950 1.73
1951 1.77
1952 1.5
1953 1.62
1954 1.55
1955 1.63
1956 1.69
1957 1.7
1958 1.69
1959 1.73
1960 1.83
1961 1.83
1962 1.99
1963 1.88
1964 1.96
1965 2
1966 1.99
1967 2.16
1968 2.26
1969 2.67
1970 2.98
1971 3.49
1972 4.09
1973 4.54
1974 5.03
1975 5.77
1976 5.95
1977 6.1
1978 6.01
1979 6.68
1980 7.12
1981 7.09
1982 7.18
1983 7.66
1984 8.38
1985 8.58
1986 8.96
1987 10.1
1988 10.48
1989 10.92
1990 11.78
1991 12.21
1992 12.93
1993 12.91
1994 14.21
1995 14.89
1996 15.67
1997 16.69
1998 17.16
1999 17.98
2000 18.49
2001 19.5
2002 20.3
2003 20.92
2004 21.36
2005 22.01
2006 22.5
2007 21.91
2008 22.3
2009 22.18
2010 21.32
2011 21.2
2012 20.69
2013 20.76
2014 20.29
2015 20.6
2016 20.38
2017 20.93

Færre barn blir døpt

Den høye andelen bibelske navn de siste årene skyldes imidlertid ikke at nordmenn er blitt mer religiøse – snarere tvert imot. Kirkestatistikken viser for eksempel at andelen døpte har sunket betraktelig. Mens 73,9 prosent av alle fødte barn ble døpt i 2006, hadde andelen døpte barn i 2016 dalt til 55,3 prosent. Færre nordmenn går dessuten i kirken. På begynnelsen på 1990-tallet var gudstjenestebesøket på nær 7,5 millioner årlig. Dette antallet sank i løpet av 2000-tallet, og var i 2016 nede på nær 5,7 millioner deltakere.

Tilbake i 1970, da Jan og Geir var de mest populære guttenavnene og ingen ville drømme om å kalle barna sine Noah eller Lukas, var drøyt 3,6 millioner medlemmer i Den norske kirke. Dette tilsvarte hele 94 prosent av befolkningen. I 2016, hvor folketallet har økt betraktelig, var medlemstallet på 3,8 millioner, mens 350 000 sto registrert som medlemmer av andre kristne trossamfunn. Til sammen tilsvarer dette 79 prosent av befolkningen.

Les mer: Færre medlemmer i den norske kirke

Viktig del av kulturarven

– Bibelen er en viktig del av vår kulturarv. Den siste tiden har navn fra Bibelen fått en stadig større plass, men det er altså ingenting som tyder på at dette har noe med religiøs vekkelse å gjøre. Mye av årsaken er trolig at mange gamle navn av denne typen nå rett og slett er modne for en renessanse, forklarer Ouren.

Den kristne kulturen har påvirket navnebruken her i landet i over 1 000 år. I tillegg til de direkte bibelske navnene nevnt innledningsvis, som brukes i sin opprinnelige form, er mange andre navn vi tenker på som typisk norske også avledet fra bibelske navn.

– For eksempel har Paulus blitt til Paul, og videre til Pål. Fra Johannes har vi fått Jon og Hans, mens Peter er blitt til Per. Dermed er det svært mange navn som har sine røtter i Bibelen. Disse navnene følger en tilsvarende utvikling som de «rent bibelske», påpeker navneeksperten.

«Nye» bibelnavn på topp

Rundt 1880 fikk totalt 36 prosent av guttene navn med rot i Bibelen. Så sank det til 23 prosent i 1923, for så langsomt å stige til en topp i 2006 på 37,5 prosent.

I 2017 var den totale andelen bibelske guttenavn, inkludert de avledede navnene, på 33 prosent. Men bibelnavnenes økte popularitet de siste 15 årene, særlig på guttesiden, skyldes ikke godt innarbeide navn som Andreas og Johannes.

– Det er nok heller de mer eksotiske navnene som Jakob, Lukas, Elias, Isak og Noah som gjør at vi fortsatt kan snakke om en bibelsk navnebølge, forklarer Ouren.

Les mer: Se navnetrender gjennom tidene

Bibelnavn endres

Det kan dessuten diskuteres hvilke navn som er direkte bibelske. I bibeloversettelsen fra 1978 ble flere tradisjonelle navn endret. Jonas, profeten som ble slukt av en hval, ble til Jona. Tilsvarende ble Elias til Elia og Tobias til Tobia.

– Det er de gamle formene, fra før denne bibeloversettelsen, som er aktuelle i dag. Om de nye formene blir tatt i bruk, vil bare fremtiden vise, sier Ouren.

Tabellene under viser bibelske gutte- og jentenavn med en kort referanse til hvem i Bibelen som bar navnet. Navnene er nærmere beskrevet i Bibelsk navnebok av Dag Kjær Smemo (2002).

Les mer: Forklaring på guttenavn fra Bibelen

Les mer: Forklaring på jentenavn fra Bibelen

Lukas og Elias på pallen

Øverst på guttetoppen i 2017 lå Jakob – et navn som kom seg inn blant de ti mest populære i 2013.

Lukas har vært et veldig populært guttenavn de siste årene, men det var først i 1978 at flere enn ti gutter fikk navnet Lukas eller Lucas her i landet. I perioden 2008–2012 tronet navnet øverst på navnetoppen, mens Lukas i fjor lå som nummer to, med 404 gutter.

Filip, med alle sine skrivemåter, har vært på topp 10-lista siden 2011, og toppet den i 2013.

Elias, Isak og Noah

Noah er helt nytt, i hvert fall som motenavn. Det første året det var så mange som ti gutter som fikk navnet Noah i Norge, var så sent som i 1997. 20 år senere fikk hele 368 norske gutter dette navnet, noe som løftet navnet helt opp til åttendeplassen på lista over de mest populære guttenavnene.

Elias og Isak er gamle navn som mellom årene 1950 og 1970 praktisk talt var borte, før de gradvis kom tilbake. I 2017 lå Elias og Isak på henholdsvis niende og tiende plass på lista over de mest populære guttenavnene.

Færre bibelske jentenavn

Færre jenter enn gutter får typiske bibelnavn, men også på jentenes topp ti-liste finnes et par eksempler. På fjerde plass finner vi Sara, mens Maja (avledet fra Maria) ligger på sjuende plass. Ellers er Lea/Leah på 11. plass, så vidt utenfor topp ti-lista.

Historisk er dessuten Anna, Anne, Maria og Marie blant de aller mest brukte fornavn i Norge. Anna er en profet og ifølge legenden navnet på Marias mor, altså Jesu bestemor.

 

Kontakt