300643
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
300643
statistikk
2017-08-28T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Tjenestepensjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 789

milliarder kroner i pensjonsforpliktelser

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20152016
Pensjonsforpliktelsene for livsforsikringsselskaper under offentlige tjenestepensjonsordninger ble korrigert den 29.08.2017.
Premieinntekter100 282102 018
Pensjonsutbetalinger65 40568 304
Pensjonsforpliktelser1 678 1921 788 900

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner

Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner1
20152016
1I livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
2Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
3Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.
Pensjonsforpliktelsene for livsforsikringsselskaper under offentlige tjenestepensjonsordninger ble korrigert den 29.08.2017.
Tjenestepensjoner
Premieinntekter100 282102 018
Ytelsesbaserte ordninger79 86578 819
Offentlige tjenestepensjonsordninger56 45760 762
Livsforsikringsselskaper34 10837 752
Pensjonskasser7 4498 578
Statens pensjonskasse214 90014 432
Private tjenestepensjonsordninger23 40818 057
Livsforsikringsselskaper15 46611 830
Pensjonskasser7 9426 227
Innskuddsbaserte ordninger20 41723 199
Private tjenestepensjonsordninger20 41723 199
Livsforsikringsselskaper20 41723 199
 
Pensjonsutbetalinger65 40568 304
Ytelsesbaserte ordninger64 42167 144
Offentlige tjenestepensjonsordninger46 49348 197
Livsforsikringsselskaper18 07718 989
Pensjonskasser3 5073 679
Statens pensjonskasse24 90925 529
Private tjenestepensjonsordninger17 92818 947
Livsforsikringsselskaper13 58714 311
Pensjonskasser4 3414 636
Innskuddsbaserte ordninger9841 160
Private tjenestepensjonsordninger9841 160
Livsforsikringsselskaper9841 160
 
Pensjonsforpliktelser1 678 1921 788 900
Ytelsesbaserte ordninger:1 535 2761 614 437
Offentlige tjenestepensjonsordninger1 034 7951 091 550
Livsforsikringsselskaper458 247491 559
Pensjonskasser91 34898 291
Statens pensjonskasse485 200501 700
Private tjenestepensjonsordninger500 481522 887
Livsforsikringsselskaper366 256378 556
Pensjonskasser134 225144 331
Innskuddsbaserte ordninger142 916174 463
Private tjenestepensjonsordninger142 916174 463
Livsforsikringsselskaper142 916174 463
Banker300
 
Individuelle pensjoner
Premieinntekter
Alle pensjonsinnretninger2 1311 973
Livsforsikringsselskaper2 1311 973
Banker00
 
Pensjonsutbetalinger
Alle pensjonsinnretninger6 8397 210
Livsforsikringsselskaper6 8397 210
Banker00
 
Pensjonsforpliktelser
Alle pensjonsinnretninger77 51579 183
Livsforsikringsselskaper76 55578 238
Banker3960945

Om statistikken

Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Offentlige tjenestepensjoner:

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner:

Ordningen er basert på nettopensjonsytelse: Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er altså ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen: Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikk om tjenestepensjoner ble første gang publisert som en magasinartikkel i 2010. Etter det har det vært en årlig publisering av tjenestepensjoner.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og Statistikkloven §3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB