393956
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
393956
statistikk
2019-08-16T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Tjenestepensjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 991 823 

millioner kroner i pensjonsforpliktelser, 2018

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20172018
Premieinntekter107 205119 401
Pensjonsutbetalinger71 71075 728
Pensjonsforpliktelser1 908 3801 991 823

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner

Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner1
20142015201620172018
1I livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
2Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
3Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.
Tjenestepensjoner
Premieinntekter104 412100 395102 096107 205119 401
Ytelsesbaserte ordninger87 36979 97878 89780 41890 430
Offentlige tjenestepensjonsordninger62 54956 45760 76265 29775 407
Livsforsikringsselskaper40 18034 10837 75236 33043 679
Pensjonskasser7 4697 4498 5788 2279 148
Statens pensjonskasse214 90014 90014 43220 74022 580
Private tjenestepensjonsordninger24 82023 52118 13515 12115 023
Livsforsikringsselskaper16 67715 57911 9089 3828 961
Pensjonskasser8 1437 9426 2275 7396 062
Innskuddsbaserte ordninger17 04320 41723 19926 78728 971
Private tjenestepensjonsordninger17 04320 41723 19926 78728 971
Livsforsikringsselskaper17 04320 41723 19926 78728 971
 
Pensjonsutbetalinger61 90565 40568 33571 71075 728
Ytelsesbaserte ordninger61 16164 42167 16869 88774 084
Offentlige tjenestepensjonsordninger44 45846 49348 19750 19152 939
Livsforsikringsselskaper17 71818 07718 98919 94021 257
Pensjonskasser2 8803 5073 6793 8654 130
Statens pensjonskasse23 86024 90925 52926 38627 552
Private tjenestepensjonsordninger16 70317 92818 97119 69621 145
Livsforsikringsselskaper12 72213 58714 33514 72415 861
Pensjonskasser3 9814 3414 6364 9725 284
Innskuddsbaserte ordninger7449841 1671 8231 644
Private tjenestepensjonsordninger7449841 1671 8231 644
Livsforsikringsselskaper7449841 1671 8231 644
 
Pensjonsforpliktelser1 613 0691 682 8941 791 8151 908 3801 991 823
Ytelsesbaserte ordninger:1 493 2631 539 9781 617 3521 689 6741 757 519
Offentlige tjenestepensjonsordninger1 013 5001 034 7951 091 5501 146 2861 204 914
Livsforsikringsselskaper443 044458 247491 559519 751551 728
Pensjonskasser78 45691 34898 291104 053109 877
Statens pensjonskasse492 000485 200501 700522 482543 309
Private tjenestepensjonsordninger479 763505 183525 802543 388552 605
Livsforsikringsselskaper351 606370 958384 471395 149399 048
Pensjonskasser128 157134 225141 331148 239153 557
Innskuddsbaserte ordninger119 806142 916174 463218 706234 304
Private tjenestepensjonsordninger119 806142 916174 463218 706234 304
Livsforsikringsselskaper119 490142 916174 463218 706233 641
Banker3316000663
 
Individuelle pensjoner
Premieinntekter
Alle pensjonsinnretninger2 1162 1312 1102 9042 858
Livsforsikringsselskaper2 1162 1312 1102 9042 858
Banker00000
 
Pensjonsutbetalinger
Alle pensjonsinnretninger6 9066 8397 2906 4796 405
Livsforsikringsselskaper6 9066 8397 2906 4796 405
Banker00000
 
Pensjonsforpliktelser
Alle pensjonsinnretninger79 37877 51580 17780 79576 652
Livsforsikringsselskaper78 79676 55579 19679 66975 598
Banker5829609811 1161 054

Om statistikken

Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Offentlige tjenestepensjoner:

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner:

Ordningen er basert på nettopensjonsytelse: Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er altså ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen: Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikk om tjenestepensjoner ble første gang publisert som en magasinartikkel i 2010. Etter det har det vært en årlig publisering av tjenestepensjoner.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og Statistikkloven §3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB