Tabell

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20152. kvartal 20151. kvartal 20154. kvartal 20143. kvartal 2014
Sum renteinntekter og lignende inntekter91 24160 54530 571128 66796 631
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner80 37353 01426 611113 17585 219
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer8 4415 7953 03112 7909 431
Andre renteinntekter2 4271 7359292 7021 980
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader43 26129 81815 42769 83053 070
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner30 42221 22211 02751 27639 014
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital9 5896 4393 25014 03710 742
Andre rentekostnader3 2512 1571 1504 5163 314
 
Netto renteinntekter47 98030 72715 14558 83743 561
 
Netto provisjonsinntekter12 6328 4384 18417 54412 705
Provisjonsinntekter16 58011 0295 46522 46216 408
Provisjonskostnader3 9482 5911 2814 9183 703
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta7552 4561 6956 6616 576
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-3 172-2 179-2764 5373 327
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning-1 462-140-2137871 270
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta2 6403 2611 7164 0753 235
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter2 7491 514468-2 738-1 256
 
Sum andre driftsinntekter11 1589 2893 32617 74611 995
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning8628732162 6231 287
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper4 0864 0576273 7072 725
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)6 2114 3592 48411 4167 983
 
Sum inntekter119 73583 32041 058175 536131 609
 
Sum administrasjonskostnader26 91218 1399 05034 96525 967
Lønn og andre personalkostnader16 85611 1915 65622 26016 780
Andre administrasjonskostnader10 0566 9483 39412 7069 187
 
Sum andre driftskostnader7 8835 0982 68210 6387 029
Avskrivninger og nedskrivninger1 7991 1484212 8812 249
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)6 0843 9512 2617 7574 779
 
Sum kostnader82 00455 64728 439120 35189 768
 
Resultat før tap37 73027 67312 61955 18541 841
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.2 6632 3679366 0984 231
Tap på utlån2 4572 2268566 1954 374
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)20614280-98-143
 
Resultat før skatt35 06725 30611 68249 08837 610
Andre resultatkomponenter-2-2-2-315-208
Skattekostnad8 7776 0972 9339 7438 905
 
Resultat etter skatt26 28919 2068 74739 02928 497