Lukk vinduet  


454 Gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsrente i bankene, prisstigning, beregnet realrente, effektiv rente for innenlandske obligasjoner (10 års) og nibor (3 md.) per 31. desember. Prosent
  Nominell utlånsrente1 Prisstigning2 Beregnet realrente3 Nominell innskuddsrente1 Rentemargin Obligasjoner Nibor 3 måneders effektiv 4
1953 - 1,9 - 1,2 - - -
1954 3,5 4,5 -1,0 1,2 2,3 - -
1955 4,4 1,1 3,3 1,9 2,5 - -
1956 4,5 3,6 0,9 2,1 2,4 4,3 -
1957 4,6 2,8 1,8 2,2 2,4 4,5 -
1958 4,7 4,7 0,0 2,2 2,6 4,8 -
1959 4,8 2,6 2,2 2,2 2,7 4,6 -
1960 4,8 0,0 4,8 2,2 2,6 4,6 -
1961 4,9 2,5 2,4 2,3 2,6 4,6 -
1962 5,0 5,5 -0,5 2,4 2,6 4,7 -
1963 5,1 2,6 2,5 2,4 2,7 4,6 -
1964 5,2 5,6 -0,4 2,5 2,7 4,6 -
1965 5,3 4,3 1,0 2,6 2,7 4,7 -
1966 5,4 3,1 2,3 2,6 2,8 4,5 -
1967 5,5 4,5 1,0 2,8 2,8 5,0 -
1968 5,6 3,3 2,3 2,8 2,8 4,9 -
1969 6,5 3,2 3,3 3,5 3,0 5,1 -
1970 6,6 10,7 -4,1 3,8 2,8 6,3 -
1971 6,6 6,0 0,6 3,8 2,8 6,4 -
1972 6,7 7,2 -0,5 3,8 2,9 6,3 -
1973 6,8 7,6 -0,8 4,0 2,8 6,2 -
1974 7,6 9,4 -1,8 4,4 3,2 7,1 -
19754 8,5 11,6 -3,1 4,7 3,8 7,3 -
1976 8,9 9,2 -0,3 4,9 4,0 7,3 -
1977 9,1 9,0 0,1 5,1 4,0 7,4 -
1978 10,9 8,2 2,7 6,3 4,6 8,5 13,1
1979 11,1 4,8 6,3 6,9 4,2 9,6 11,4
1980 12,4 10,9 1,5 7,3 5,1 10,2 13,0
1981 13,2 13,6 -0,4 7,9 5,3 12,3 14,0
1982 13,8 11,3 2,5 8,4 5,4 13,2 16,5
1983 13,8 8,4 5,4 8,5 5,3 12,9 14,2
1984 13,4 6,2 7,2 8,9 4,5 12,2 13,9
1985 13,4 5,7 7,9 9,1 4,3 13,5 13,3
1986 16,0 7,2 8,9 10,4 5,6 13,5 17,2
1987 16,8 8,7 8,3 11,3 5,5 13,4 16,4
1988 16,4 6,7 10,1 10,7 5,7 11,7 12,7
1989 14,4 4,6 10,3 8,8 5,6 10,9 13,2
1990 14,2 4,1 10,6 8,9 5,2 10,6 12,4
1991 13,7 3,4 10,8 8,7 5,0 9,7 11,3
1992 13,8 2,3 12,0 9,1 4,7 9,2 13,2
1993 8,9 2,3 6,9 4,4 4,4 5,6 5,9
1994 8,2 1,4 7,0 4,3 3,9 8,0 6,3
1995 7,5 2,4 5,2 4,0 3,5 6,4 5,5
1996 6,6 1,3 5,4 3,3 3,3 6,2 4,0
1997 6,0 2,6 3,4 2,9 3,1 5,5 3,9
1998 9,7 2,3 7,5 6,3 3,4 5,3 8,6
1999 7,6 2,3 5,3 4,4 3,1 6,2 6,1
2000 8,9 3,1 5,8 5,8 3,1 6,0 7,9
2001 8,6 3,0 5,7 5,7 2,9 6,3 6,6
2002 8,6 1,3 7,4 5,8 2,8 5,8 6,6
2003 4,7 2,5 2,2 1,8 2,8 4,6 2,4
2004 4,0 0,4 3,6 1,3 2,7 4,0 2,0
2005 4,0 1,6 2,4 1,6 2,4 3,6 2,6
2006 4,7 2,3 2,4 2,6 2,1 4,3 4,0
2007 6,7 0,8 5,9 4,4 2,3 4,7 6,1
2008 7,3 3,8 3,5 4,6 2,7 3,8 4,1
2009 4,3 2,1 2,2 1,9 2,4 4,2 2,2
2010 4,6 2,5 2,1 2,2 2,4 3,7 2,7
2011 5,0 1,2 3,8 2,6 2,4 2,4 3,0
2012 4,8 0,8 4,0 2,3 2,5 2,0 1,9
1  Fra og med 1975 rente medregnet provisjoner. Før 1979 er kilden SSB Historisk statistikk. For perioden 1979 til 1987 er satsene for renter på utlån (inklusive nullstilte lån) og renter på innskudd i alt i bankene beregnet ved å kombinere opplysningene fra den årlige rentestatistikken, som gir gjennomsnittsrenter ved utgangen av hvert år, med data fra kvartalsrentestatistikken, som ga høyeste og laveste sats på nye utlån. F.o.m. 1988 t.o.m. 2006 er kilden Norges Banks kvartalsvise rentestatistikk. F.o.m. 1. januar 2007 produseres den kvartalsvise rentestatistikken av Statistisk sentralbyrå.
2  Prisstigning er satt lik prosentvis vekst i konsumprisindeksen fra året før.
3  Realrente er definert som utlånsrente minus prisstigning.
4  Før 1986 kvartalsgjennomsnitt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/orbofrent/ 

Standardtegn i tabeller