Rentemargin

Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig utlÄns- og innskuddsrente i bankene.