Innskuddsmargin

Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente.