200466_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
200466
Sterkere vekst i pengemengden
statistikk
2015-03-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2januar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere vekst i pengemengden

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 4,6 prosent fram til utgangen av januar 2015, opp fra 4,4 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
August 2014September 2014Oktober 2014November 2014Desember 2014Januar 2015
Tolvmånedersvekst, M25,15,85,04,94,44,6
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M23,53,51,92,53,1..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,46,46,36,87,27,1
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M23,95,55,34,24,13,5
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 1 999 milliarder kroner ved utgangen av januar i år, opp fra 1 981 milliarder kroner ved utgangen av desember i fjor.

Nedgang i pengemengdeveksten for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av januar var husholdningenes pengemengde på 1 113 milliarder kroner, opp fra 1 109 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 7,1 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 7,2 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var høyere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i januar. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,2 prosent fram til utgangen av januar.

Svakere pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 636 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 626 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 3,5 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 4,1 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 32 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av januar.

Økning i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 67 milliarder kroner ved utgangen av januar, ned fra 69 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 4,7 prosent fram til utgangen av januar, opp fra -2,2 prosent fram til utgangen av desember.

Sterkere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 183 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 177 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var -5,3 prosent fram til utgangen av januar, opp fra -7,5 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 1 999 milliarder kroner ved utgangen av januar, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,3 prosent og 0,2 prosent.

Økt vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 137 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 131 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var 2,6 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 1,6 prosent måneden før.

Oppdatering av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

De sesongjusterte seriene revidert med nye beregnede sesongkomponenter. For mer informasjon, se Om sesongjustering.