200466_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
200466_tabell
statistikk
2015-03-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Pengemengden M2januar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Pengemengden. Prosentvis vekstfullscreen-iconPengemengden. Prosentvis vekstexcel-iconPengemengden. Prosentvis vekstcsv-iconPengemengden. Prosentvis vekst
Tabell 2Basispengemengden (M0)fullscreen-iconBasispengemengden (M0)excel-iconBasispengemengden (M0)csv-iconBasispengemengden (M0)
Tabell 3Pengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kronerfullscreen-iconPengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kronerexcel-iconPengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kronercsv-iconPengemengden (M2) etter finansobjekt. Millioner kroner
Tabell 4Pengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kronerfullscreen-iconPengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kronerexcel-iconPengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kronercsv-iconPengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kroner
Tabell 5Pengemengden (M0, M1, M2)fullscreen-iconPengemengden (M0, M1, M2)excel-iconPengemengden (M0, M1, M2)csv-iconPengemengden (M0, M1, M2)
Tabell 6Pengemengden (M2), sesongjustertfullscreen-iconPengemengden (M2), sesongjustertexcel-iconPengemengden (M2), sesongjustertcsv-iconPengemengden (M2), sesongjustert
Tabell 7Motposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kronerfullscreen-iconMotposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kronerexcel-iconMotposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kronercsv-iconMotposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kroner
Tabell 8Motposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kronerfullscreen-iconMotposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kronerexcel-iconMotposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kronercsv-iconMotposter til pengemengden (M2). Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken