208878_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
208878
Økning i pengemengdeveksten
statistikk
2015-04-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
true

Pengemengden M2mars 2015

Statistikken publiseres fra høsten 2015 som Pengemengde.

Innhold

Publisert:

Økning i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 3,9 prosent måneden før.

Pengemengden. Prosentvis vekst
Oktober 2014November 2014Desember 2014Januar 2015Februar 2015Mars 2015
Tolvmånedersvekst, M25,04,94,44,63,95,4
Tremåneders glidende gjennomsnitt, M21,92,53,13,04,8..
Tolvmånedersvekst for husholdninger, M26,36,87,27,17,16,5
Tolvmånedersvekst for ikke-finansielle foretak, M25,34,24,13,51,75,5
Figur 1. Vekst i pengemengden M2

Pengemengden M2 var 2 003 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 1 966 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Svakere pengemengdevekst for husholdningene

Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av mars var husholdningenes pengemengde på 1 108 milliarder kroner, ned fra 1 122 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,5 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 7,1 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var høyere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i mars. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,4 prosent fram til utgangen av mars.

Sterkere pengemengdevekst for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde 634 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 600 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 5,5 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 1,7 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 32 prosent av den totale pengemengden ved utgangen av mars.

Nedgang i kommuneforvaltningens pengemengdevekst

Kommuneforvaltningens pengemengde var 79 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 70 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var -0,6 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 1,3 prosent fram til utgangen av februar.

Sterkere pengemengdevekst for andre finansielle foretak

Pengemengden for andre finansielle foretak utgjorde 181 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 174 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten for disse foretakenes pengemengde var 0,5 prosent fram til utgangen av mars, opp fra -6,3 prosent måneden før.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 94 prosent av den totale pengemengden på 2 003 milliarder kroner ved utgangen av mars, mens sedler og mynt utgjorde 2,3 prosent. Andeler i pengemarkedsfond og banksertifikater utgjorde den resterende delen, med henholdsvis 3,3 prosent og 0,1 prosent.

Svakere vekst i basispengemengden

Basispengemengden (M0) var 87 milliarder kroner ved utgangen av mars, ned fra 107 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Tolvmånedersveksten i M0 var -9,0 prosent fram til utgangen av mars, ned fra -6,5 prosent måneden før.