298286_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
298286
statistikk
2017-08-08T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
true

Kredittindikatoren K2juni 2017

Innhold

Publisert:

Statistikken publiseres fra 2017 sammen med Kredittindikator

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Januar 2017Februar 2017Mars 2017April 2017Mai 2017Juni 2017
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,15,05,25,15,45,7
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt14,35,46,06,66,7..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,56,66,76,56,76,6
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak2,21,92,32,33,14,0