298292_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k3/maaned
298292
statistikk
2017-08-08T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k3, Kredittindikatoren K3, samlet bruttogjeld, utenlandsgjeld, gjeld, kreditt, samlet gjeldFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
true

Kredittindikatoren K3

Statistikken publiseres fra 2017 sammen med Kredittindikator.

Oppdatert

Nøkkeltall

2,2 %

tolvmånedersvekst i total gjeld (K3)

 

Publikums samlede bruttogjeld (K3). Tolvmånedersvekst. Prosent
Desember 2016Januar 2017Februar 2017Mars 2017April 2017Mai 2017
Samlet bruttogjeld (K3)2,52,52,11,01,82,2
Samlet bruttogjeld, olje- og sjøfart-9,0-9,7-13,0-21,1-18,1-16,4
Samlet bruttogjeld, Fastlands-Norge4,44,44,44,64,95,1
Innenlandsk bruttogjeld (K2)4,85,15,05,25,15,4
Utenlandsk bruttogjeld-4,9-5,6-7,4-12,0-8,8-8,1
Utenlandsk bruttogjeld, olje- og sjøfart-10,8-10,7-14,9-24,4-21,0-18,9
Utenlandsk bruttogjeld, Fastlands-Norge0,3-1,2-1,2-0,61,81,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Publikums gjeld

Publikums gjeld
Faktiske beholdningstall. Millioner kronerAbsolutte transaksjonstall. Vekst siste 12 måneder. Millioner kronerRelative transaksjonstall. Vekst siste 12 måneder. Prosent
Samlet gjeld (K3)Innenlandsk gjeld (K2)Utenlandsk gjeldSamlet gjeld (K3)Innenlandsk gjeld (K2)Utenlandsk gjeldSamlet gjeld (K3)Innenlandsk gjeld (K2)Utenlandsk gjeld
Mai 20166 579 1275 012 0131 567 114230 923227 9892 9343,74,80,2
Juni 20166 671 7175 041 4381 630 279283 010237 44045 5704,55,02,9
Juli 20166 651 4405 053 4661 597 974247 245239 2208 0253,95,00,5
August 20166 650 5005 066 9171 583 583302 776240 72062 0564,85,04,1
September 20166 658 5545 086 6811 571 873287 088246 73740 3514,45,12,5
Oktober 20166 531 9725 117 0081 414 964185 426244 262-58 8362,95,0-3,9
November 20166 560 9675 137 2861 423 681168 437252 790-84 3532,65,2-5,4
Desember 20166 588 4175 139 6311 448 786162 215238 098-75 8832,54,8-4,9
Januar 20176 578 5385 160 9161 417 622163 905248 775-84 8702,55,1-5,6
Februar 20176 569 5685 179 8161 389 752135 660248 648-112 9882,15,0-7,4
Mars 20176 639 0025 216 2351 422 76766 373258 768-192 3951,05,2-12,0
April 20176 678 3325 240 2991 438 033118 046253 857-135 8111,85,1-8,8
Mai 20176 692 8725 282 7941 410 078143 226270 030-126 8042,25,4-8,1

Tabell 2 
Publikums gjeld, fordelt på utvalgte næringer

Publikums gjeld, fordelt på utvalgte næringer
Faktiske beholdningstall. Millioner kronerAbsolutte transaksjonstall. Vekst siste 12 måneder. Millioner kronerRelative transaksjonstall. Vekst siste 12 måneder. Prosent
Samlet gjeld (K3)Olje- virksomhet og utenriks sjøfartFastlands-NorgeSamlet gjeld (K3)Olje- virksomhet og utenriks sjøfartFastlands-NorgeSamlet gjeld (K3)Olje- virksomhet og utenriks sjøfartFastlands-Norge
Mai 20166 579 127897 3715 681 756230 923-35 455266 3783,7-4,04,9
Juni 20166 671 717974 2825 697 435283 01035 555247 4554,53,94,6
Juli 20166 651 440936 2915 715 149247 24514 497232 7483,91,64,3
August 20166 650 500928 9385 721 562302 77636 975265 8014,84,24,9
September 20166 658 554924 9355 733 619287 08814 914272 1744,41,64,9
Oktober 20166 531 972763 1125 768 860185 426-113 455298 8812,9-12,55,4
November 20166 560 967768 7425 792 225168 437-104 858273 2952,6-11,74,9
Desember 20166 588 417756 1495 832 268162 215-80 831243 0462,5-9,04,4
Januar 20176 578 538726 0545 852 484163 905-83 749247 6542,5-9,74,4
Februar 20176 569 568695 8715 873 697135 660-112 023247 6832,1-13,04,4
Mars 20176 639 002706 5525 932 45066 373-195 360261 7331,0-21,14,6
April 20176 678 332704 3625 973 970118 046-159 216277 2621,8-18,14,9
Mai 20176 692 872700 1915 992 681143 226-147 543290 7692,2-16,45,1

Tabell 3 
Publikums utenlandske gjeld, fordelt på utvalgte næringer

Publikums utenlandske gjeld, fordelt på utvalgte næringer
Faktiske beholdningstall. Millioner kronerAbsolutte transaksjonstall. Vekst siste 12 måneder. Millioner kronerRelative transaksjonstall. Vekst siste 12 måneder. Prosent
Utenlandsk gjeldOlje- virksomhet og utenriks sjøfartFastlands-NorgeUtenlandsk gjeldOlje- virksomhet og utenriks sjøfartFastlands-NorgeUtenlandsk gjeldOlje- virksomhet og utenriks sjøfartFastlands-Norge
Mai 20161 567 114734 946832 1682 934-28 74031 6740,2-3,94,0
Juni 20161 630 279811 516818 76345 57040 0895 4812,95,30,7
Juli 20161 597 974773 757824 2178 02521 764-13 7390,53,0-1,7
August 20161 583 583768 243815 34062 05644 39417 6624,16,22,2
September 20161 571 873768 983802 89040 35121 73818 6132,52,82,3
Oktober 20161 414 964605 016809 948-58 836-108 02649 190-3,9-14,76,2
November 20161 423 681610 086813 595-84 353-96 59012 237-5,4-13,31,5
Desember 20161 448 786633 163815 623-75 883-78 4202 537-4,9-10,80,3
Januar 20171 417 622609 789807 833-84 870-74 614-10 256-5,6-10,7-1,2
Februar 20171 389 752580 431809 321-112 988-103 085-9 903-7,4-14,9-1,2
Mars 20171 422 767590 362832 405-192 395-187 040-5 355-12,0-24,4-0,6
April 20171 438 033588 327849 706-135 811-150 78914 978-8,8-21,01,8
Mai 20171 410 078582 676827 402-126 804-139 01112 207-8,1-18,91,5

Om statistikken

Hovedfokus i kredittindikatoren K3 er tolvmånedersveksten i publikums samlede gjeld. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for endringer som ikke skyldes nye låneopptak eller nedbetaling av lån.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Publikum omfatter de institusjonelle sektorene kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv. Ideelle organisasjoner er inkludert i sektoraggregatet husholdninger i K3.

K3 står for "Samlet kreditt i alt", dvs. indikatoren for publikums totale bruttogjeld til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta.

  • Innenlandsk lånegjeld K2 er publikums innenlandske bruttogjeld i norske kroner og utenlandsk valuta.
  • Utenlandsk lånegjeld er lik summen av all kort- og langsiktig lånegjeld overfor utlandet. Kortsiktig og langsiktig gjeld overfor utlandet kan inndeles i sertifikat-/obligasjonslån, lån, innskudd og annen lånegjeld. Langsiktig gjeld er definert som gjeld med varighet over 1 år.

Oljevirksomhet omfatter alle foretak klassifisert i næring 22 (Tjenester tilknyttet utvinning av olje og naturgass) og næring 23 (Utvinning av råolje og naturgass).

Utenriks sjøfart omfatter alle foretak klassifisert i næring 49 (Utenriks sjøfart og rørtransport).

Standard klassifikasjoner

Vi har to typer grupperinger i K3-statistikken; innenlandsk/utenlandsk gjeld og en grov næringsfordeling:

Innenlandsk/utenlandsk gjeld: Tallene for K3 blir fordelt på innenlandsk og utenlandsk gjeld.

Næringsfordeling: Tallene for K3, innenlandsk gjeld K2 og utenlandsgjelden blir fordelt på næringene oljevirksomhet og utenlandsk sjøfart (under ett) og Fastlands-Norge.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Månedlig. K3 publiseres 8-9 uker etter statistikkmånedens utløp.

Internasjonal rapportering

Ingen obligatorisk rapportering.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiserte data blir lagret i SSBs database. Oppvektede beløp og samlet utenlandsk lånegjeld etter post, finansobjekt og næring blir lagret i Excel.

Bakgrunn

Formål og historie

K3 gir en indikasjon på hvor stor samlet bruttogjeld publikum (husholdninger mv., ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta, dvs. summen av publikums innenlandske og utenlandske bruttogjeld.

Formålet er å bidra til informasjonsgrunnlaget for pengepolitikken. Statistikken gir oversikt over kredittutviklingen på tidlige tidspunkter og er en viktig indikator for det økonomiske aktivitetsnivået.

Norges Bank begynte å utarbeide kredittindikatorstatistikk fra midten av 1980-årene, og det eksisterer data tilbake til desember 1985. Etter at Statistisk sentralbyrå tok over det meste av arbeidet med innhenting og publisering av finansmarkedsstatistikk fra Norges Bank i 2007 ble også arbeidet med kredittindikatorstatistikken K3 overført til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Pengepolitiske myndigheter, dvs. Norges Bank og Finansdepartementet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, finansmarkedet og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. For mer informasjon, se Prinsipper for likebehandling.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 1993 (SNA 1993), "European System of Accounts" fra 1995 (ESA 1995) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics" og "Balance of Payments Manual" fra 2002.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Er avledede statistikker uten egne rådsdirektiver eller rådsforordninger fra EU.

Produksjon

Omfang

K3 består av summen av publikums innenlandske bruttogjeld, gitt ved K2-statistikken, og publikums utenlandske lånegjeld.

Kredittkilder inkludert i K2 er utlån i norske kroner og utenlandsk valuta til publikum fra banker, statlige låneinstitutter, finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, kredittforetak, pensjonskasser, Statens Pensjonskasse, Eksportkreditt Norge AS og Norges Bank. I tillegg inngår publikums obligasjons- og sertifikatgjeld tatt opp i det innenlandske markedet.

Utenlandsdelen av K3 omfatter månedlig lånegjeldstall overfor utlandet for de institusjonelle sektorene kommuneforvaltning, ikke-finansielle foretak og husholdninger mv. Lånegjeldstallene omfatter langsiktig gjeld til utlandet i form av obligasjonslån, lån fra kredittinstitusjoner, lån fra konsernselskaper, ansvarlige lån mv. og kortsiktig gjeld i form av sertifikatlån, kassekreditt, kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern. Utlandets beholdning av aksjer i norske foretak er ikke inkludert.

Datakilder og utvalg

Den innenlandske gjelden, K2, er avledet av statistikk fra ORBOF (Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak), FORT (Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering) og PORT (Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering). Dataene for publikums obligasjons- og sertifikatgjeld er basert på bearbeidet statistikk for verdipapirer registrert i VPS. I tillegg inngår utlånstall fra Statens Pensjonskasse og Eksportkreditt Norge AS.

I beregningene av omvurderinger på grunn av valutakursendringer utnyttes data for publikumssektorens bruttogjeld til kredittkildene i K2-statistikken, offisielle valutakurser og data om valutasammensetningen av bankenes fordringer og gjeld fra den kvartalsvise BIS-undersøkelsen.

Fra og med 2005 ble et nytt system for innsamling og bearbeiding av data til utenriksregnskapet tatt i bruk, etter avviklingen av Norges Banks valutastatistikk. Den største endringen i datainnsamlingen er at Statistisk sentralbyrå har etablert nye utvalgsundersøkelser. Utvalget som er med denne undersøkelsen er foretak innenfor sektoraggregatet ikke-finansielle foretak og foretak innenfor sektorene private næringsdrivende og ideelle organisasjoner, som i K3 ligger under sektoraggregatet husholdninger mv. Utlandets beholdning av aksjer i norske foretak er ikke inkludert i publikums utenlandsgjeld i likhet med publikums "annen kapital, gjeld". Dette er i samsvar med definisjonene av K2 som heller ikke inkluderer disse finansobjektene.

For utenlandsgjelden til foretakene i utvalget benyttes data fra rapporteringsopplegget UT (Utenrikstransaksjoner) som er tilpasset Skattedirektoratets næringsoppgave og som på kvartals- og årsbasis samlet innhenter tjeneste-, finans- og balansedata til bruk i utenriksregnskapet. På månedsbasis innhentes kun data for lånegjeld overfor utlandet. Det benyttes også verdipapiropplysninger fra Verdipapirsentralen og depotopplysninger fra finansielle foretak.

Den innenlandske bruttogjelden, K2-statistikken, er i prinsippet basert på totaltelling.

For den utenlandske lånegjelden benyttes utvalget av foretak på måneds-, kvartals- og årsbasis. Månedsutvalget dekker om lag 80 prosent av lånegjelden overfor utlandet, kvartalsutvalgene dekker om lag 90 prosent av samlede fordringer og gjeld overfor utlandet, mens årsutvalget i gjennomsnitt skal dekke om lag 95 prosent. Utvalget på måned består av om lag 120 foretak og på kvartal av om lag 600 foretak. Årsutvalget er på om lag 3000 foretak.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fra 2007 har Statistisk sentralbyrå hatt ansvaret for å hente inn regnskapsopplysningene for banker og finansieringsforetak, mens Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringsselskaper og pensjonskasser. I tillegg innhentes data fra VPS, Statens Pensjonskasse og Eksportkreditt Norge AS.

For utenlandsdelen av K3 brukes administrative registre for datainnsamlingen fra Verdipapirsentralen og depotopplysninger fra finansielle foretak. For foretakene i utvalget hentes disse dataene hovedsaklig inn via Altinn (myndighetenes felles rapporteringsportal).

Editering av finansinstitusjonenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Dataene fra Statens Pensjonskasse, Eksportkreditt Norge og VPS blir konsistenssjekket av Statistisk sentralbyrå.

Det foregår manuell kontroll ved mottaket av dataene for publikums utenlandsgjeld, og det er lagt inn kontrollrutiner for innhold og logiske sammenhenger i databasen.

Dataseriene blir editert fortløpende. Dette innebærer at korrigerte data for tidligere måneder blir publisert sammen med data for den nye statistikkmåneden. En del av det rapporterte datamaterialet kan inneholde foreløpige data som også vil bli korrigert etter hvert som endelige tall foreligger. Dersom det oppdages større feil i datamaterialet, vil statistikken bli publisert på nytt så snart feilene er rettet opp. Ved endringer av betydning offentliggjøres informasjon om dette.

For informasjon om vekstberegninger i den innenlandske bruttogjelden K2, se Om statistikken for K2.

Tallene for utenlandsgjelden til de ikke-finansielle foretakene og personlig næringsdrivende vektes opp på måned, kvartal og år ved hjelp av statistiske metoder for å anslå tall for den samlede lånegjelden.

Beregningene av utviklingen i utenlandskomponenten i K3 blir basert på månedlige bruttogjelds- og omvurderingsdata fra utvalget av foretak samt framskrivinger av den utenlandske bruttogjelden til kommuneforvaltningen og lønnstakere mv. (som er den resterende delen av sektoraggregatet husholdninger).

Transaksjonstall tar utgangspunkt i bruttogjeldsendringen i løpet av en periode og justerer for valutakursendringer i perioden. Transaksjonene er også justert for eventuelle statistiske brudd som ikke kan relateres til valutakursendringer. Eksempler på brudd kan være at et foretak endrer sektortilknytning eller at en ny datakilde oppstår eller utgår fra K3-begrepet. Slike beregninger kan føre til avvik mellom beholdningsendringer og transaksjonstall.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Gjeldstallene blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, da dette medfører fare for identifisering.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Revisjoner i internasjonale standarder og store endringer i regnskapslovverket kan føre til brudd i tidsseriene. De samme konsekvenser kan følge av sektorskifter. Vi forsøker på best mulig måte å korrigere våre transaksjonsberegninger for brudd ved at slike endringer blir holdt utenfor (bruddkorreksjoner).

Statistikken for utenlandskomponenten i K3 ble i sin nåværende form innhentet av SSB for første gang i mars 2005 (tall for januar 2005).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Som nevnt under 3.2 er K2-statistikken hovedsakelig avledet av finansmarkedsstatistikken. Feil og uoverensstemmelser i denne statistikken vil også slå ut i K3. For mer informasjon, se Om statistikken for K2.

For utvalget av foretak er måneds-/kvartalsundersøkelsen om lånegjeld overfor utlandet en utvalgsundersøkelse. For disse foretakene omfatter undersøkelsen deler av den enkelte rapportørs balanse etter oppsettet i næringsoppgaven, dvs. de postene som representerer et gjeldsforhold overfor utlandet. Tolkningen av hva som er et mellomværende mellom norsk foretak og utlandet og hvordan gjelden skal fordeles på de ulike postene i næringsoppgaven kan variere noe mellom de ulike oppgavegiverne, og kan føre til mangler i statistikken.

For K2-statistikken er svarprosenten lik 100 prosent.

For utenlandskomponenten i K3 ligger svarprosenten normalt på 97-98 prosent for den delen av undersøkelsen som omfatter de ikke-finansielle foretakene. Dette innebærer at enhetsfrafallet er relativt lavt. Det er imidlertid noe større frafall i forhold til svar på enkeltspørsmål. Dette blir rettet opp gjennom kontakt med foretakene og noen anslag for enkelte enheter i utvalget basert bl.a. på opplysninger fra tidligere perioder og fra årsoppgaver, slik at publiserte data ikke skal inneholde særlige mangler med hensyn til totalnivå og fordeling på gjeldsobjekter.

For K2-statistikken er varians og skjevhet ikke relevant.

Med utvalgsfeil for utenlandskomponenten i K3 menes usikkerheten som forårsakes av at tallene er produsert på grunnlag av et utvalg enheter og ikke hele populasjonen. Utvalgsfeilen måler altså det forventede avviket mellom hva utvalget gir for resultat, og hva vi ville fått dersom hele populasjonen ble undersøkt.

Utvalgstrekkingen forutsetter i utgangspunktet at selve populasjonen omfatter det vesentlige av de enheter som har slike gjeldsforhold overfor utlandet. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over foretak som har slike poster i balansen, og i praksis vil det derfor være vanskelig å fange opp alle relevante enheter ved utgangen av den enkelte måned. Innsamlingsopplegget er imidlertid slik at det er lite sannsynlig at viktige enheter ikke er dekket.

For K2-statistikken er andre feil ikke relevant.

For utenlandskomponenten i K3 kan det forekomme feil eller mangler i selve innrapporteringen. De vanligste feilene er blant annet dels at rapportørenes føring av de enkelte postene kan avvike fra den definisjonsmessig korrekte, dels at skillet mellom norsk og utenlandsk enhet kan være uklart og dels mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportører.

Revisjon

Statistikken viser foreløpige tall. Korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering.

Kontakt